Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak przekazał na aukcję 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy DWA WYJĄTKOWE DARY!

Pierwszym z nich, skierowanym w szczególności do firm, jest SZKOLENIE Z  PIERWSZEJ POMOCY dla 12 osób realizowane wg. Programu „Akademii Pierwszego Ratownika”. Szkolenie trwa 6 godzin i obejmuje m.in. tematykę: bezpieczeństwo, resuscytację krążeniowo-oddechową oraz krwotoki.

Każda osoba w Twojej firmie lub organizacji powinna nauczyć się w praktyce czynności ratujących życie. Nasz kurs Pierwszej Pomocy został tak przygotowany, aby skupić się przede wszystkim na praktycznych zajęciach. Cały kurs jest dopasowany do ograniczeń czasowych, które bardzo często pojawiają się podczas organizacji szkoleń z pierwszej pomocy. Dlatego tak duży nacisk kładziemy właśnie na przećwiczenie umiejętności praktycznych. Podczas naszych szkoleń pierwszej pomocy kursanci przećwiczą czynności ratujące życie lub zdrowie, a instruktor upewni się, że wykonują je prawidłowo.

Drugi dar to PLECAK PIERWSZEGO RATOWNIKA, czyli Apteczka Modułowa pierwszej pomocy z wyposażeniem. Składa się z modułów: RKO/Ochrona, Stany Nagłe, Zranienia, Krwotoki, Oparzenia, Złamania, Wypadek, Nosze. Dzięki Plecakowi Pierwszego Ratownika możemy kompleksowo udzielić pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia.

Każdy element tego wyjątkowego zestawu został przemyślany tak, by w maksymalnym stopniu wspierać działania ratunkowe. Wygodny plecak nie tylko ułatwia organizację i szybki dostęp do wyposażenia, ale też umożliwia dotarcie w najbardziej niedostępne miejsca. Dzięki modułowej budowie plecaka, kilku ratowników może jednocześnie wykorzystywać jego zawartość, znacząco zwiększając efektywność udzielania pomocy.

Misją wdrożenia Programu Pierwszy Ratownik (1R) (polski odpowiednik zagranicznych tzw. First Responder) jest wykorzystanie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz przeżywalności w pozaszpitalnym Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK), szczególnie na terenach wiejskich, gdzie czas dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego jest wydłużony.

Dodatkowym elementem jest wdrożenie Programów Szkoleń na bazie „Akademii Pierwszego Ratownika” z zakresu Pierwszej Pomocy dla lokalnej społeczności prowadzonych przez Strażaków OSP stanowiących największą bazę przyszłych Instruktorów Pierwszej Pomocy w Polsce w celu edukacji i podnoszenia świadomości w społeczeństwie.

Ratuj życie z pewnością i spokojem ducha!

Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Mottem akcji jest “Tu wszystko gra OK!”. Szczytnym celem 32. Finału WOŚP to: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i  dorosłych!”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do licytowania i hojnego wsparcia 32. Finału WOŚP!

Aukcje kończą się 8 lutego 2024 roku.

Linki do aukcji:

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY: https://allegro.pl/oferta/pierwszy-ratownik-dla-wosp-pierwsza-pomoc-szkolenie-dla-12-osob-15083714761?fbclid=IwAR3gwSNTVjcb2yHyR7SsipL3HmiCpsyYH8NSyklrTpM8z6iNxaVJMR6u4uk

PLECAK PIERWSZEGO RATOWNIKA: https://allegro.pl/oferta/pierwszy-ratownik-dla-wosp-apteczka-modulowa-1r-15083370252?fbclid=IwAR37a8j-1eQWL_edZexzRAXnuVMGy4tPPrd5mxXofnbgKZwBwEkUUQg20ts