Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy do wiadomości, że 11 stycznia 2024 roku odszedł od nas na wieczną służbę

Ś.P.
Leon Mądry


Wieloletni Sędzia klasy krajowej i międzynarodowej Związku OSP RP.
Sędzia 11 Olimpiad CTIF.
Przewodniczący Zarządu Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich.
Były Komendant Powiatowy PSP w Kościanie. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie.
Zaangażowany w pracę z MDP i w Komisji Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich Zmarłego w imieniu władz Związku składa

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 16 stycznia o godz. 11.00 w Kościele Farnym w Kościanie.