Na XVII Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa i XXIX Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto 19 prac w tym 4 prace naukowe, 6 prac popularnonaukowych (w tym 2 dyplomowe) i 9 prac w kategorii pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania.

Komisja Konkursowa w składzie:
dr Janusz Gmitruk, przewodniczący
dr Mirosława Bednarzak-Libera, wiceprzewodnicząca
mgr Anna Przybylska, sekretarz
mgr Małgorzata Judasz, sekretarz
dr Marian Zalewski

nagrodziła i wyróżniła prace:

W konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa przyznano 6 nagród i 4 wyróżnienia:

I nagroda

Maria Smoleń, Apostołowie w srebrzystych hełmach. Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie 1931-2021, Niepokalanów 2022

II nagroda ex aequo

Zdzisław Jan Zasada, Dzieje Straży Pożarnych Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki 2022
Zdzisław Jan Zasada, 120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego Miasta Kowala na Kujawach 1902-2022, Kowal 2022
Artur Ledwoń, Historia Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole, Rybnik 2022

III nagroda ex aequo

Rafał Dmowski, Danuta Pawlus, Czesław Malchar, „Aktywni nie tylko lokalnie” Dzieje OSP w Jaworzu w latach 1873-2023, Jaworze 2023
Kazimierz Dziubek, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach 1893-2023, Łęki 2023

Wyróżnienia:

Rafał Białorucki, 150 lat Straży Pożarnej w Rzeszowie (1872-2022), Rzeszów 2023
Agata Makowska, Rola Ochotniczej Straży Pożarnej w obronie cywilnej na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie, Elbląg 2022
Karolina Jurek, Tradycyjne formy partycypacji publicznej na podstawie działalności mieszkańców Ochotniczej Straży Pożarnej, Kraków 2022
Wiesław Chmielewski, Historia struktur organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych i ich związków w latach 1919-2022, Chojnice 2023

W konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” przyznano 3 nagrody i 6 wyróżnień:

I nagroda ex aequo

Krzysztof Opyrchał, Bogdan Szpila, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, Klecza Dolna 2023
Piotr Sławiński, Alojzy Węder, Tomasz Kowal, Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, Sulisławice 2022
Grzegorz Stachura, „Inne czasy” Historia budowy remizy OSP Włosienica, Włosienica 2023

Wyróżnienia:

Maciej Podymkiewicz, Będziemy musieli jeździć do pożarów. Szkice dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach, Więcławice 2023
Wojciech Krawczyk, Zarys dziejów Wysocka Wielkiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1923-2023, Wysocko Wielkie 2023
Wojciech Krawczyk, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski 2023
Tadeusz Ludwik Wojnar, 100 lat OSP Korczyna-Sporne 1922-2022, Korczyna 2022
Zbigniew Todorski, 40 lat Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 1982-2022, Kotuń 2023
Adam  Dowgiałło, MDP Barczewo (Aleksandra  Sęk, Justyna  Junko, Łukasz  Mizerakowski, Julian  Rokicki, Grzegorz Samosarski, Maja  Lewandowska, Oliwia  Kowalska, Julia  Woźniak, Krystian  Brejta, Damian  Brzostowski, Wojtek  Chmarycz), Dzieje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Barczewie, Barczewo 2023

Tradycyjnie prace konkursowe wzbogacą zbiory biblioteki Zarządu Głównego Związku OSP RP, która mieści się w budynku OSP Wesoła pod adresem ul. 1 Praskiego Pułku WP 31, 05-075 Warszawa-Wesoła. Osoby zainteresowane zachęcamy do korzystania z zasobów w czytelni. Informacji nt. zasobów udzieli Jadwiga Marcinkiewicz tel. 505 955 049