Zbliża się kolejny Dzień Papieski. Tradycyjnie zachęcamy OSP, Orkiestry, Zespoły wokalne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do włączenia się z pomocą w akcję zbierania funduszy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk poprzez m. in. koncerty, oprawę muzyczną uroczystości w swoich miejscowościach. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie zasad ciszy wyborczej w dniu 15 października br. i zorganizowanie imprez z tej okazji w innych dniach niż dzień wyborów, np. w sobotę 14 października lub w następnym tygodniu. Szczegóły dotyczące Dnia Papieskiego można znaleźć na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – głównego jego organizatora.