Uchwała Nr   55/14/2023
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie:   udziału strażaków w wyborach parlamentarnych 2023 r.

Na podstawie § 25 pkt 1 statutu Związku, Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP postanawia:

§ 1

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi wystąpić w imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do członków OSP z odezwą
o treści:

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie

Przed nami wybory do naszego parlamentu – do Sejmu i Senatu. Wybory to święto demokracji.

Naród zgodnie z Konstytucją dokonuje wyborów swych przedstawicieli w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich. Apelujemy do strażaków ochotników i całego społeczeństwa
o pójście na wybory i oddanie swego głosu na wybranych przez siebie przedstawicieli do obu izb parlamentu.

Po 1989 roku żyjemy w demokratycznym kraju. Wywalczyliśmy sobie jako Polacy godne miejsce w rodzinie wolnych i demokratycznych krajów świata. Mamy szansę realizować marzenia pokoleń żyjąc w pokoju, razem z innymi krajami zrzeszonymi w NATO i Unii Europejskiej.

Zadbajmy w tych wyborach o godną reprezentację środowiska strażackiego w Parlamencie RP.

Przed nami kolejne lata służby społeczeństwu i Ojczyźnie. Jesteśmy jak zawsze gotowi nieść pomoc w potrzebie

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia

Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP

Eugeniusz Grzeszczak