Specjalistyczne sympozjum FIREmobil w Welzow w Niemczech było okazją do kolejnego już spotkania „na szczycie” Szefów Strażackich Związków z Austrii, Chorwacji, Polski, Słowenii, Czech i Macedonii Północnej oraz Niemiec. Prezydenci europejskich związków w dniach 15-16 września br. spotkali się w Brandenburgii by porozmawiać o współpracy ponad granicami.

Przedmiotem rozmów było m.in.: pomoc strażakom na Ukrainie szczególnie w zakresie powstawania ochotniczych straży pożarnych tu główna rolę realizuje właśnie Związek OSP RP, przedstawiono raporty o stanie związków strażackich w Europie i najważniejszych realizowanych przedsięwzięciach, sytuacji popowodziowej na Słowenii, współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i ich rolą w zakresie zapobiegania, reagowania i usuwania skutków zdarzeń związanych z katastrofami ekologicznymi i ich związkami z zachodzącymi zmianami klimatu oraz ochroną ludności.

Gościem specjalnym spotkania „na szczycie” był Premier Landu Brandenburgii dr Dietmar Woidke oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Republiki Federalnej Niemiec w osobie generała armii Andreasa Henne. Spotkaniu przewodniczył Prezes Niemieckiego Związku Straży Pożarnej Karl-Heinz Banse. Związek OSP RP reprezentował Prezes Waldemar Pawlak wraz z wiceprezes Teresą Tiszbierek koordynującą realizację działań wsparcia dla strażaków Ukrainy w ramach „Niemiecko-Polskiego mostu pomocy humanitarnej dla strażaków Ukrainy”.

Uczestnicy sympozjum mieli okazję zapoznać się podczas wizytowania targów FIREmobil, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie gaszenia pożarów lasów, łąk, pól uprawnych i nieużytków. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania w ramach możliwości realizowanych działań gaśniczych z wody, lądu i powietrza. Działania prezentowali strażacy, wojsko i naukowcy w zakresie nowych rozwiązań technicznych.

Realizowane podczas targów pokazy były możliwością do zapoznania się z lotami statków powietrznych realizujących działania gaśnicze, a także poznania metod doboru najbardziej właściwych środków gaśniczych w oparciu o kryteria oceny ekologicznej. Można było się również zapoznać z doświadczeniami wynikającymi z już odbytych akcji gaśniczych, które miały miejsce, przedstawionymi przez realizujące je służby ratownicze.

Goście mogli z bliska przyjrzeć się specjalnie rozpalonemu pożarowi lasu do gaszenia, którego przystąpiły siły ratownicze, które w imponujący sposób zademonstrowały użycie specjalnego ręcznego sprzętu strażackiego.

Jednym z najciekawszych elementów była na pewno obecność dużego samolotu gaśniczego Canadair z Chorwacji, który wykonał kilka pokazowych lotów, uzupełnionych o transmisję „na żywo” tankowania wody w pobliskim jeziorze Sedlitzer See oraz co najważniejsze, skuteczne zrzucenie środka gaśniczego na miejsce demonstracji.

Organizator pokazów starał się zmienić podejście do klasycznych targów z przeszłości w taki sposób, aby w sposób ciągły odbywały się praktyczne ćwiczenia i prezentacje możliwości nowych rozwiązań i technologii, którymi dysponują strażacy oraz niemieckie Ministerstwo Obrony Narodowej wspomagające ochronę przed klęskami żywiołowymi.