Z głębokim smutkiem i żalem odebraliśmy tragiczną wiadomość,
że dziś w godzinach nocnych jadąc ratunkowo do zdarzenia
zginęli strażacy ochotnicy z OSP Żukowo (powiat kartuski, woj. pomorskie)

Druhna Karolina Dargacz
oraz
Druh Łukasz Dargacz

W piątek 15 września 2023 roku w godzinach nocnych, podczas dojazdu do zdarzenia miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek
samochodu OSP Żukowo, w wyniku którego dwoje druhów poniosło śmierć, a trzech kolejnych odniosło obrażenia.
Dwoje z poszkodowanych zostało zabranych do szpitala.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodzin i Bliskich
tragicznie Zmarłych oraz Rannych w dzisiejszym wypadku, a w szczególności dla członków OSP Żukowo
w imieniu władz Związku składa
Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Dziś (piątek 15 września 2023) r. o godz. 18:00
we wszystkich jednostkach OSP w kraju, włączmy sygnały świetlno-dźwiękowe i oddajmy hołd ś.p. Druhnie Karolinie i Druhowi Łukaszowi

Cześć Ich pamięci!