Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach jest jedną z 13 jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy Morawica w powiecie kieleckim w woj. świętokrzyskim. Jednostka powstała w 1928 roku. Obecnie liczy 46 członków, posiada młodzieżową drużynę pożarniczą oraz kobiecą drużynę pożarniczą. Drużyny biorą udział co roku w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe lokaty. KDP kilkukrotnie również startowała na zawodach szczebla powiatowego także zajmując czołowe miejsca. w 2018 roku OSP Obice zajęła 4, a w 2022roku 2 miejsce na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych co spowodowało awans do zawodów krajowych. Wyposażenie
jednostki stanowi średni samochód ratowniczo-gaśniczy.