Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. realizują V edycję projektu wsparcia działalności OSP poprzez użyczenie przez VWFS Ochotniczym Strażom Pożarnym 10 samochodów marki Volkswagen.

Sukcesy poprzednich edycji wspólnej akcji skłoniły strony do jej kontynuowania.

Hasłem bieżącej edycji jest aktywizacja lokalnych społeczności w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prewencja zaburzeń psychicznych  u dzieci i młodzieży. Realizacja tych idei przez OSP będzie polegać na przeprowadzeniu akcji edukacyjnych wśród społeczności lokalnych (szkoła/ośrodek kultury) w formie:

  1. Szkolenia dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy (tu VWFS przekaże książki „Bączek Ratownik”);
  2. Organizacji warsztatów, we współpracy z Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej, dotyczących prewencji zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Bezpieczna mobilność to jeden z celów, który przyświeca Volkswagen Financial Services – firmie, która jest ekspertem w obszarze nowoczesnego finansowania pojazdów i po raz kolejny przekazuje pojazdy do dyspozycji OSP.

7 czerwca br. ogłosiliśmy nabór wniosków o przystąpieniu do projektu. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie ZOSP RP 40 Ochotniczych Straży Pożarnych złożyło stosowne wnioski w wyznaczonym terminie. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspólnie z Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. dokonał oceny wniosków złożonych przez OSP.

Przy ocenie wniosków brano pod uwagę m.in. następujące kryteria:

  • liczbę członków OSP posiadających uprawnienia ratowników KPP oraz (ewentualnie) liczba ratowników medycznych,
  • prowadzenie przez OSP, w ostatnich 3 latach, szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
  • posiadanie przez OSP na czas szkolenia sprzętu szkoleniowego do przeprowadzenia szkoleń dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy,
  • współpraca OSP ze szkołą bądź inną placówka kulturalno-oświatową na terenie gminy,
  • dotychczasowe działania realizowane przez OSP w latach 2021-2022 w ramach edukacji społeczności lokalnych z tematów bezpieczeństwa,
  • przedstawienie koncepcji przeprowadzenia szkolenia dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy,
  • przedstawienie koncepcji organizacji 1,5h – 2h warsztatów prowadzonych dla Dyrektorów i Kadry Pedagogicznej przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej z zakresu prewencji zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

W wyniku oceny wniosków (analiza aktywności jednostek OSP i ich możliwości najefektywniejszego wykorzystania samochodów do założonych w akcji celów), przeprowadzonej wspólnie przez ZOSP RP i VWFS, wyłoniono 10 OSP, którym zostaną użyczone samochody.

7 samochodów VW Transporter oraz 3 auta VW Caddy trafi do następujących OSP:

l.p. Nazwa OSP Gmina Powiat Województwo
1 OSP Niedrzwica Kościelna Niedrzwica Duża lubelski lubelskie
2 OSP Nowogrodziec Nowogrodziec bolesławiecki dolnośląskie
3 OSP Rymanów Rymanów krośnieński podkarpackie
4 OSP Biesowice Kępice słupski pomorskie
5 OSP Wtórek Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie
6 OSP Tymowa Czchów brzeski małopolskie
7 OSP Wielgolas Latowicz miński mazwieckie
8 OSP Janiszewice Zduńska Wola zduńskowolski łódzkie
9 OSP Goręczyno Somonino kartuski pomorskie
10  OSP Chojnów Piaseczno piaseczyński mazowieckie

 

O dacie wydania pojazdów zainteresowane OSP powiadomione zostaną indywidualnie.