Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Wielkiej, gmina Szudziałowo, powstała w 1954 roku. Pierwszym sprzętem na wyposażeniu OSP była motopompa produkcji angielskiej o wydajności 200 l/min, która trzymana była w baraku przekazanym przez strażnicę Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1956 roku rozpoczęły się prace przy budowie strażnicy. W garażu nowo zbudowanej remizy najpierw pojawiła się konna platforma, potem wycofana z wojska tzw. Doczka (produkcji amerykańskiej), aż wreszcie zastąpił ją nowy ŻUK. W 1994 roku rozbudowano budynek strażnicy i jednostkę wyposażono w samochód gaśniczy GBAM 2/8+8 Star 26p z 1973 roku. W roku 2001 jednostka zostaje włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 2008 roku jednostka otrzymuje podwozie samochodu Star 244 z 1991 roku, które zostaje skarasowane przez firmę BONEX na samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16. W 2020 roku jednostka została doposażona w nocy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4,6/30 na podwoziu MAN TGM 18.320.

Jednostka OSP Zubrzyca Wielka liczy obecnie 45 osób, w tym 39 członków czynnych w wieku 18-65 lat, 15 osób spośród nich posiada uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych.

Działalność operacyjna jednostki

Jednostka typu S-1 działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Terenem działania jednostki OSP Zubrzyca Wielka jest gmina Szudziałowo oraz powiat sokólski. Jednostka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa z Republika Białorusi. W 2022 roku jednostka brała udział w 40 zdarzeniach, w tym 16 razy prowadziła działania podczas gaszenia pożarów, 23 razy likwidowała miejscowe zagrożenia i 1 raz wyjeżdżała do alarmu fałszywego. W roku bieżącym jednostka dysponowana była do 10 zdarzeń.

Osiągnięcia sportowe drużyny

Mistrz Województwa Podlaskiego męskich Drużyn OSP podczas VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2018 roku.

Pięciokrotny Mistrz Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP szczebla powiatowego z roku 2013, 2015, 2017, 2019, 2021.

Pozostałe występy w zawodach powiatowych OSP: 

  • 2001 rok – 8 miejsce w II Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP,
  • 2003 rok – 8 miejsce w III Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP, 
  • 2005 rok – 3 miejsce w IV Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP, 
  • 2007 rok – 4 miejsce w V Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP,
  • 2009 rok – 7 miejsce w VI Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP.

W roku 2014 jednostka OSP reprezentowała powiat sokólski w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP, na których zajęła w klasyfikacji generalnej wysokie 3 miejsce.

W roku 2023 jednostka OSP reprezentowała powiat sokólski w VII Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP, na których zajęła w klasyfikacji generalnej 1 miejsce.

W 2019 roku jednostka OSP reprezentowała województwo podlaskie podczas Krajowych Zawodów, które odbyły się w Polanicy Zdroju, gdzie na 19 startujących drużyn zajęła bardzo wysokie 4 miejsce ze stratą 23 setnych sekund do najniższego miejsca na podium. Podczas zawodów krajowych jednostka zajęła 2 miejsce w konkurencji ćwiczenia bojowego wykonując rozwinięcie w rewelacyjnym czasie 30 sekund i 49 setnych.