Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Rutki Stare powstała w 2016 roku. Zrzesza ona dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości gminy Augustów w wieku od 7 do 18 lat. Głównym celem powołania drużyny było zainteresowanie młodych działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie ich do bezinteresownej służby innym i rozwijanie sprawności fizycznej. W roku 2018, w 90-lecie istnienia OSP Rutki Stare, nadano sztandar jednostce i proporzec Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, a młodych adeptów odznaczono brązową odznaką MDP. Drużyna aktywnie uczestniczy w zimowych i letnich obozach MDP w kraju i za granicą. Od 2019  cyklicznie bierze udział w  OTWP “Młodzież zapobiega Pożarom” zdobywając czołowe miejsca na szczeblu powiatowym. Od 2021 roku realizuje własne projekty wymiany młodzieży z wykorzystaniem funduszy unijnych z programu ERASMUS+:

  • 2018 r. – II miejsce na X Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Czarnej Białostockiej.
  • 2023r. – I miejsce w XI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krasnopolu.