Kobieca Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach powstała z inicjatywy dziewcząt działających w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w 2011 roku, drużyna liczyła wówczas 8 osób. W chwili obecnej drużyna kobieca liczy 13 osób z czego 6 posiada uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

W sporcie pożarniczym drużyna z Golc od wielu lat zajmuje pierwsze miejsca w zawodach powiatowych, kilkukrotnie braliśmy udział w zawodach wojewódzkich, w których najwyższym osiągnięciem do tej pory było zajęcie drugiego miejsca w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku, oraz pierwsze miejsce w 2023 roku.

Do rywalizacji sportowej drużynę przygotowują: Naczelnik OSP druh Janusz Szczechowski i druh Lech Marchewka.