Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Witankowie została powołana w 2004 roku. Głównym celem jej utworzenia było szersze zainteresowanie młodzieży lokalnej działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej wsi Witankowo, Gminy Wałcz a także powiatu wałeckiego. Działalność MDP OSP Witankowo przygotowuje szeregi młodzieży do bezinteresownej służby w Ochotniczej Straży Pożarnej w Witankowie.

W skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Witankowo wchodzi sekcja dziewcząt oraz chłopców. Każda sekcja liczy po 10 członków. Obydwie drużyny wygrały kolejne szczeble zawodów sportowo-pożarniczych, tj. gminne oraz powiatowe. Poziom wojewódzki w 2023 r. przyniósł 4. miejsce dla chłopców oraz 1. miejsce dla dziewcząt. W sierpniu 2023 r. drużyna MDP dziewcząt reprezentowała będzie województwo zachodniopomorskie na zawodach krajowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Dzięki przyznanym dotacjom z MSWIA oraz KG PSP w roku 2022 i 2023 drużyny MDP OSP Witankowo zostały wyposażone w spersonalizowane stroje sportowe, koszulki oraz mundury MDP OSP. W ramach ww. dotacji doposażono tory ćwiczebne do prowadzenia treningów zgodnie z regulaminem CTIF. Z uwagi na wysokie wyniki sportowe planowane jest dalsze podnoszenie umiejętności członków MDP w obszarze sportu pożarniczego, a także w zakresie pierwszej pomocy, m. in. poprzez utworzenie sekcji specjalistycznej ratownictwa medycznego.