MDP Horodok powstała w kwietniu 2023 roku. Drużynę utworzono w ramach współpracy partnerskiej miast Nisko w Polsce i Horodok na Ukrainie. Dzięki zaangażowaniu jednostek OSP Nisko i OSP Zarzecze drużyna może prowadzić treningi u siebie pod nadzorem kadry z Polski. Bezpośrednio zaangażowani w prowadzenie drużyny są druhna Paulina Ślusarczyk z OSP Zarzecze oraz druh Tomasz Kusiak z OSP Nisko.

Drużyna MDP Horodok swój pierwszy występ miała 25 czerwca na stadionie sportowym w Sanoku na XI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP wg CTIF. Należy zaznaczyć, że uzyskując łącznie 1060 pkt zaliczyła udany debiut.

Opiekunem drużyny jest druh Mariusz Patrzyk OSP Zarzecze gmina Nisko.