Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Przybysławskiej powstała w 1965 roku. Leży w obrębie gminy Garbów i jest najdalej na północ wysuniętą jednostką OSP powiatu lubelskiego oraz znajduje się w centralnej części województwa lubelskiego. Rejonem operacyjnym jednostki jest gmina, powiat i miasto Lublin. Obecnie liczy 50 członków, w tym 25 uprawnionych i przeszkolonych do akcji ratowniczo-gaśniczych. Od 2016 roku należy do jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na swoim wyposażeniu posiada dwa średnie wozy ratowniczo gaśnicze, którymi są Star 244 oraz VOLVO FL. 

Jednostka OSP Wola Przybysławska dużą wagę przykłada do szkolenia i poprawiania umiejętności swoich druhów, co przekłada się też na wyniki w sporcie pożarniczym.
OSP Wola Przybysławska na każdych zawodach sportowo-pożarniczych zajmuje wysokie miejsca, co potwierdza obecność na dzisiejszych krajowych zawodach.