Ochotnicza Straż Pożarna w Potępie powstała w 1887 roku. Jest podstawową
i jedyną jednostką ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Krupski Młyn, która funkcjonuje w strukturach KSRG stanowiąc podstawowy filar zabezpieczenia operacyjnego. Obszar gminy cechuje duże zalesienie oraz obecnością zakładów prowadzących działalność przemysłową, w tym zakład dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej NITROERG S.A. w Krupskim Młynie, który produkuje materiały wybuchowe oraz dodatki do paliw. 

Aktualnie jednostka liczy 108 członków, w tym 31 członków Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyn Pożarniczej. OSP w Potępie posiada na wyposażeniu trzy samochody ratowniczo-gaśniczych: ciężkiego Jelcza, średnią Scania z 2017 r. oraz lekkiego Mana z 2022 r. Ponadto na wyposażeniu jednostki znajduje się BUS do przewozu osób oraz quad i 6 motocykli terenowych.

Kobieca Dryżyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w swoich osiągnięciach ma już m.in. wicemistrzostwo województwa śląskiego w 2010 r., tegoroczny tytuł mistrza śląska oraz kilkanaście tytułów mistrzowskich powiatu tarnogórskiego.

Reprezentacja drużyny przedstawia się następująco: dowódca – Karolina Gruszka, rota I – Karolina Pyka i Katarzyna Ślimak, rota II – Kinga Klak i Klaudia Spałek, rozdzielaczowy – Emilia Dawczak, łącznik – Natalia Puchała, mechanik Patrycja Gnielczyk, zawodnik rezerwowy – Małgorzata Dawczak. Obsługującym motopompę jest Marcin Kosala, natomiast opiekunem drużyny jest Marek Soporowski.