Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem zawiązana została w roku 1914. W latach 1933- 1937 wybudowano drewnianą remizę, w 1937 wykonano i poświęcono sztandar jednostki OSP. 

Wszystkie działania strażaków od początku istnienia jednostki po dzień dzisiejszy ukierunkowane są przede wszystkim na ochronę przeciwpożarową oraz pomoc ludziom i ratunek w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. Od początku istnienia do roku 1949 w swoich działaniach ratowniczo-gaśniczych druhowie OSP Nowe Bystre wykorzystywali ręczną sikawkę strażacką, która do dziś jest eksponowana jako okaz muzealny. Przez kolejne lata pozyskiwano coraz nowocześniejszy sprzęt. Potrzeby lokalowe spowodowały, że w roku 1989 oddano do użytku nową remizę OSP, która służy społeczności do dnia dzisiejszego. 

Jednostka OSP Nowe Bystre liczy ogółem 59 członków, w tym 3 członków honorowych i 9 członków MDP. Z pośród nich 30 strażaków posiada odpowiednie szkolenia, dopuszczające do udziału w akcjach ratowniczych.

Na wyposażeniu jednostki obecnie są:

– lekki samochód pożarniczy marki Ford; (2005)

– średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA GBA-Rt 3/16; (2015)

– ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA GCBA 7,7/52; (2022)

quad Can-Am Outlander Max XU+ 1000 ; (2022)

W 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Jednostka OSP Nowe Bystre od wielu lat bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Od wielu już lat odnosi znaczące sukcesy zajmując czołowe miejsca w zawodach. Drużyna OSP Nowe Bystre po raz pierwszy w 2022 r. zwyciężyła w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych  uzyskując tytuł najlepszej drużyny w województwie małopolskim. Osiągnięcie to jest tym większe, że OSP Nowe Bystre jest pierwszą drużyną w historii powiatu tatrzańskiego, która odniosła taki sukces i będzie reprezentować Powiat Tatrzański oraz całe województwo małopolskie na zawodach ogólnopolskich.