Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrowie została założona 20 marca 1918 roku. Pierwszym prezesem zarządu wybrano Józefa Gralińskiego, a naczelnikiem inicjatora powstania OSP – nauczyciela Zygmunta Kosińskiego. Fakt ten został odnotowany w gazecie „Głos Koła’’ nr 18 z 18 czerwca 1918 roku. W całej swojej historii, oprócz swoich statutowych zadań, straż była miejscowym ośrodkiem jednoczącym mieszkańców w działaniach na rzecz wspólnego dobra. Siłę jednostki stanowią wyszkoleni i zaangażowani strażacy oraz młodzież wstępująca w strażackie szeregi. 

W kronice naszej jednostki możemy znaleźć, że w 1928 roku na Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Łodzi OSP Dobrów zajęła I miejsce, a w nagrodę za to otrzymała nową sikawkę, która jest sprawna do dzisiaj. Dnia 30 czerwca 2018 roku OSP obchodziła uroczyście Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki, które zostało podkreślone nadaniem nowego sztandaru. Dodatkowo przyznano Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który zawisł na sztandarze. Natomiast druhowie odebrali Medale Złote, Srebrne i Brązowe Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Ponadto we wrześniu 2010 r. na IV Wojewódzkich Zawodach Sportowo–Pożarniczych w Wągrowcu OSP zdobyła I miejsce. Następnie we wrześniu 2014 r. na V Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Wągrowcu męska i kobieca drużyna zajęła I miejsce. Z kolei na VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Wągrowcu żeńska drużyna zajęła II miejsce.

Na przestrzeni lat jednostka OSP Dobrów plasuje się na czołowych miejscach w zawodach sportowo – pożarniczych na terenie gminy, powiatu, województwa, a także kraju. Do najważniejszych osiągnięć naszej straży  należą: zdobycie podwójnego Mistrzostwa Polski w 2015 roku w Polanicy – Zdrój w grupie A i C. Warto też podkreślić, że po raz pierwszy w historii Mistrzostw Polski OSP na najwyższym podium stanęły dwie drużyny z jednej jednostki. Swoją formę i umiejętności potwierdziliśmy cztery lata później, gdy kobieca drużyna i męska drużyna zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski w Polanicy–Zdrój.