Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu funkcjonowały na przestrzeni ubiegłych dziesięcioleci z większymi lub mniejszymi przerwami wyróżniając się dobrym przygotowaniem oraz wysokimi lokatami na różnych szczeblach rozgrywanych zawodów. W 2003 roku przy jednostce ukształtowała się całkiem nowa drużyna MDP chłopców, a rok później dołączyło do niej 10 dziewczyn, tworząc dziewczęcą sekcję pożarniczą funkcjonującą nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego. 

Obecnie do szeregów MDP należy 26 osób. W zespole dochodzi do ciągłej wymiany druhów i druhen z racji ograniczeń wiekowych, a byli adepci MDP wstępują w szeregi OSP. Z byłych druhen MDP została utworzona grupa „C” reprezentująca jednostkę na Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Nasza jednostka jest otwarta i gotowa na nowe wyzwania. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej uczestniczą w Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP na różnych szczeblach, konkursie OTWP, manewrach ratowniczych oraz wszelkich innych wydarzeniach organizowanych na terenie powiatu. 

Głównym celem istnienia młodzieżowej drużyny w naszej jednostce jest zainteresowanie młodych ochroną przeciwpożarową, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, nauka udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie do startu w zawodach jak i do służby  w szeregach OSP. 

Osobami odpowiedzialnymi za MDP w jednostce są: Damian Leszczyna, Anna Sajan, Dagmara Kubień, Anastazja Balcar i Kornelia Rusin.

Największe osiągnięcia dziewczęcej MDP Ustroń Nierodzim:

  • Mistrzostwo powiatu cieszyńskiego pięć razy z rzędu w 2012, 2014, 2016, 2018 i 2022r.,
  • Zawody wojewódzkie: 6 miejsce 2014 i 2016r. w Jastrzębiu Zdroju, 2 miejsce 2018r. w Konopiskach oraz 1 miejsce 2023r. w Bestwinie.