MDP w Jasieńcu została założona w 2016 roku przez dh Roberta Poncyliusza i była to drużyna dziewcząt. Największe sukcesy to: 1 miejsce w kategorii dziewcząt w roku – 2017, 2018, 2022 i 1 miejsce w kategorii chłopców w 2023 roku na zawodach powiatowych, a na zawodach wojewódzkich w 2018 roku  – 5 miejsce w kategorii dziewcząt i 1 miejsce w kategorii chłopców w 2023 roku.