Ochotnicza Straż Pożarna w Gnieżdżewie

Po wojnie niemiecko – francuskiej w 1871 r nasze tereny znalazły się pod panowaniem pruskim i zgodnie z niemieckim systemem ochrony przeciwpożarowej nałożono tu obowiązek walki z pożarami na wszystkie miejscowości o zwartej zabudowie. Gnieżdżewo będąc taką miejscowością założyło ochronę przed pożarami w 1884 roku. W 1933 r. została założona statutowa Ochotnicza Straż Pożarna. Na czas okupacji straż została rozwiązana. Wznowiła swoją działalność już w wyzwolonej Polsce w dniu 14.08.1946 r.

Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza powstała w roku 1968 i od tego czasu czynnie działa biorąc udział w zawodach sportowo – pożarniczych, zlotach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W dniu 13 maja 1979r. dokonano wręczenia naszej jednostce sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wsi, a w roku 1984 w 100 lecie istnienia straży jednostka nasza została wyróżniona przez Zarząd Główny ZOSP nadaniem „Złotego Znaku Związku ”. Rozbudowę i modernizację obiektów remizy przeprowadzono w latach 1990 – 1992 przystosowując ich funkcjonalność do istniejących potrzeb. W roku 1992 otrzymaliśmy samochód bojowy GCBA – 6/32 marki „JELCZ”. W 2001 roku jednostka nasza została wcielona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego decyzją Komendanta Głównego PSP. W roku 2021 rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa remizy w celu dostosowania warunków dla nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz 17 30, który został zakupiony w tym samym roku. Obecnie jednostka dysponuje dwoma samochodami ratowniczo – gaśniczymi. Jednostka OSP Gnieżdżewo liczy 69 członków czynnych w tym 26 kobiet, 9 członków Honorowych, 28 ratowników w tym 9 kobiet oraz 48 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Przez wszystkie lata działalności Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Gnieżdżewie odnosiła liczne sukcesy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. A oto niektóre z nich:

rok 2014 – Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Jastrzębiej Górze: I i II miejsce w pierwszej grupie wiekowej, I i III miejsce w drugiej grupie wiekowej;

rok 2014 – Wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Sobieszewie: VI miejsce w pierwszej grupie wiekowej, VII miejsce w drugiej grupie wiekowej;

rok 2014 – wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Dębnicy Kaszubskiej: II miejsce – drużyna dziewcząt;

rok 2015 – Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Jastarni: I miejsce w drugiej grupie wiekowej, I miejsce w trzeciej grupie wiekowej;

rok 2015 – Wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Audytorium Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni: II miejsce w drugiej grupie wiekowej, VI miejsce w trzeciej grupie wiekowej;

rok 2015 – udział w finale centralnym XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Polanicy Zdrój;

rok 2016 – Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Jastrzębiej Górze: I i II miejsce w pierwszej grupie wiekowej, II miejsce w trzeciej grupie wiekowej;

rok 2016 – Wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Owidzu: VII miejsce w pierwszej grupie wiekowej;

rok 2016 – V Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Dębnicy Kaszubskiej: I miejsce – drużyna chłopców;

rok 2016 – udział w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Wiśle;

rok 2017 – Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Pierwoszynie: I miejsce w pierwszej grupie wiekowej, I i V miejsce w trzeciej grupie wiekowej;

rok 2017 – Wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Kwidzynie: I miejsce w pierwszej grupie wiekowej;

rok 2017 – udział w finale centralnym XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Wieliczce;

rok 2017 – powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF: I miejsce – drużyna dziewcząt, I miejsce – drużyna chłopców;

rok 2017 – Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Dębnicy Kaszubskiej: III miejsce – drużyna dziewcząt, II miejsce – drużyna chłopców;

rok 2018 – Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF: I miejsce – drużyna dziewcząt, I miejsce – drużyna chłopców;

rok 2019 – Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żelistrzewie: II i V miejsce w pierwszej grupie wiekowej, III i IV miejsce w trzeciej grupie wiekowej;

rok 2019 – Wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Łubianie: II miejsce w pierwszej grupie wiekowej;

rok 2019 – udział w finale centralnym XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Złotym Potoku;

rok 2019 – Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Jezierzycach: IV miejsce – drużyna dziewcząt, II miejsce – drużyna chłopców;

rok 2019 – Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Pucku: I miejsce – drużyna chłopców;

rok 2022 – Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Pierwoszynie: III miejsce w trzeciej grupie wiekowej;

rok 2022 – Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Połczynie: I miejsce – drużyna dziewcząt, I miejsce – drużyna chłopców;

rok 2022 – Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Jezierzycach: I miejsce – drużyna dziewcząt, I miejsce – drużyna chłopców.

Opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gnieżdżewie jest Prezes OSP Gnieżdżewo – Druh Mirosław Weserling. Przedstawione wydarzenia dotyczące działalności OSP nie przedstawiają wszystkich osiągnięć i sukcesów Naszej jednostki. Część spraw została zasygnalizowana a niektóre pominięte.

Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie prezentuje się następująco:

Prezes – Druh Mirosław Weserling, Wiceprezes naczelnik – Druh Piotr Weserling, Zastępca naczelnika – Druh Konrad Dettlaff, Sekretarz – Druhna Anna Wolska, Skarbnik – Druhna Joanna Borkowska, Gospodarz – Druhna Gertruda Okoń oraz Członkowie – Druh Maciej Kohnke, Druh Patryk Białk i Druh Wojciech Leczkowski.