Rys historyczny OSP w Janiszewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewie powstała w roku 1916. W okresie międzywojennym posiadała własną orkiestrę dętą. Po wyzwoleniu podnosiła swoją gotowość bojową, czego efektem była budowa remizy strażackiej oraz zakupy coraz nowocześniejszego sprzętu pożarniczego.
Jednostka może pochwalić się sukcesami sportowo – pożarniczymi, których ukoronowaniem było zdobycie w roku 2019 w Polanicy Zdroju tytułu Mistrza Polski w XV Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewie posiada sztandar ufundowany przez lokalne
społeczeństwo. Jednostka liczy 77 członków w tym 20 kobiet oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.