Działamy od roku. Pierwszy udokumentowany start drużyny MDP miał miejsce 3 czerwca 1984 roku.

Opiekunami, a zarazem trenerami drużyny są: Łukasz Wojnar oraz Karol Śnieżek.

Nasze największe osiągnięcia:

W 2012 roku drużyna dziewcząt MDP zajęła 6 miejsce podczas zawodów wojewódzkich CTIF w Zarzeczu. Drużyna chłopców dwukrotnie podczas ostatnich zawodów krajowych reprezentowała województwo podkarpackie. W 2018 roku drużyna dziewcząt MDP zajęła 7 miejsce podczas zawodów wojewódzkich CTIF w Odrzykoniu. Dla drużyny dziewcząt jest to pierwszy start w zawodach tej rangi.

Drużyna startuje w składzie:
Wiktoria Nóżka, Oliwia Śnieżek, Kinga Gruszka, Wiktoria Kwolek, Amelia Grądalska,
Weronika Boczar, Oliwia Krzysik, Urszula Kielar, Lena Folcik, Zosia Kędra.

Ochotnicza Straż Pożarna:

Prezesem jednostki jest dh Zbigniew
Józefczyk, naczelnikiem zaś dh Dariusz Rymarz. Początek ochrony przeciwpożarowej
w Jabłonicy Polskiej sięga 1912 r. W październiku 2008 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aktualnie dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi: lekkim Renault Master i ciężkim Renault D16. W 2017 roku męska drużyna grupy A brała udział w Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii, plasując się w złotej strefie medalowej.

Dlaczego jesteśmy w MDP:

– Sukcesy starszych kolegów spowodowały chęć wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej
– Tradycje rodzinne
– Chęć rywalizacji z innymi drużynami podczas zawodów sportowo-pożarniczych
– Możliwość częstego spotykania się z koleżankami, nawet podczas wakacji na treningach
– Pożarnictwo to pasja, z którą wiąże swoją przyszłość.

Lubimy…:

– Spotykać się z kolegami podczas treningów i razem ćwiczyć do zawodów
– Sport, m.in. siatkówkę, pływanie
– Taniec
– Karate