MDP Wola Wapowska istnieje od 2008 r. Od tego czasu bierzemy czynny udział w zawodach sportowo – pożarniczych letnich i halowych na terenie całego województwa oraz poza nim zajmując wysokie miejsca. W tym roku po raz drugi będziemy reprezentować województwo kujawsko – pomorskie na zawodach krajowych. Od 6 lat co roku organizujemy halowe zawody sportowo – pożarnicze w naszej miejscowości, na które przyjeżdżają drużyny z kilku województw.      Bierzemy też udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Członek naszej drużyny – Kacper Mazurczak 3-krotnie reprezentował nasze województwo na szczeblu krajowym.