Wystąpienie Prezesa Związku OSP RP Waldemara Pawlaka