4 maja 2023 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie_- odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Strażacy a niepodległość 1863 – 2023”. Początek konferencji o 9.30.

Link do transmisji na żywo konferencji:

Organizatorami wydarzenia są: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Patronat honorowy nad konferencją sprawują prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni naukowcy i historycy oraz przedstawiciele instytucji, uczelni związanych swą aktywnością z ruchem strażackim w tym: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych przy KNP PAN. Łącznie zapowiedziało swój udział bezpośrednio bądź on-line ok. 50 osób.

Konferencja odbędzie się w dzień św. Floriana – jest to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Temat konferencji odnosi się bezpośrednio do patriotycznej postawy strażaków, którzy wnieśli znaczący wkład w odzyskanie i obronę niepodległości naszego kraju. Pierwsze jednostki ochotniczej straży pożarnej powstały na ziemiach polskich w latach 60. XIX wieku. Wśród twórców OSP byli także uczestnicy powstania styczniowego w 1863 r. Jednym z frontów działania strażaków ochotników było budzenie postaw narodowych. W organizacjach tych skupiali się ludzie o nastawieniu patriotycznym, gotowi w odpowiedniej chwili do podjęcia walki o niepodległość. Organizowali manifestacje patriotyczne, a w końcowej fazie I wojny światowej masowo wzięli udział w rozbrajaniu oddziałów zaborczych, uczestniczyli w powstaniach śląskich, wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., w walkach obronnych 1939 r. , w Strażackim Ruchu Oporu ,,Skała”.

Organizatorzy Konferencji pragną podkreślić niepodważalną rolę polskich strażaków w pomocy ukraińskim strażakom oraz uchodźcom z Ukrainy od początku wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Dzisiaj toczy się walka o utrzymanie i umocnienie niepodległości naszego sąsiada. Pomoc walczącej Ukrainie jest przykładem patriotycznej troski o niepodległą Polskę. Pomagamy Ukrainie w myśl zawołania Za wolność waszą i naszą. Istotnym gwarantem niepodległości jest silne społeczeństwo obywatelskie. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie to polskie społeczeństwo przyjęło pod swój dach kilka milionów Ukraińców. Znacząca w tym była rola strażaków, w tym Związku OSP RP.

W ramach przygotowań Konferencji ukonstytuowała się Rada Naukowa Konferencji na czele z prof. dr.hab. Tadeuszem Olejnikiem, wiceprzewodniczącymi: prof. ucz. dr hab. Władysławem Tabaszem, dr Tadeuszem Skoczkiem, dr Januszem Gmitrukiem oraz sekretarzem dr Marianem Zalewskim. Jej pierwsze posiedzenie w formule on-line odbyło się 29 kwietnia 2023 r. Uczestnicy podkreślili potrzebę kontynuowania prac badawczych nad historią ruchu strażackiego. Zapowiedziano przygotowanie filmu dokumentalnego z udziałem uczestników konferencji oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Wśród patronów medialnych Konferencji znaleźli się między innymi: czasopismo ,,Strażak” oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy im. W. S. Reymonta.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu! Konferencja będzie transmitowana on line.

Link do transmisji na żywo konferencji:

Jest to niebywała okazja do pogłębienia swojej wiedzy o ruchu strażackim i jego znaczenia w kontekście działań niepodległościowych i wyzwoleńczych.

(MZ)