Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy do wiadomości, że odszedł od nas na wieczną służbę

Ś.P.
Druh Ireneusz Skubis

Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w latach 2007-2017
wieloletni członek Komisji Kultury ZG ZOSP RP

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich Zmarłego
w imieniu władz Związku składa

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb Ireneusza Skubisa odbędzie się w czwartek 30 marca 2023 godz. 12:00, Kaplica na Cmentarzu Powązki Wojskowe ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa