W dniu 7 marca br. Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Waldemar Pawlak zatwierdził założenia do “Programu szkolenia ZOSP RP z zakresu pierwszej pomocy AKADEMIA PIERWSZEGO RATOWNIKA.”

Program powstał dzięki doświadczeniom zdobytym podczas pilotażowego Programu Pierwszy Ratownik realizowanego przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki ZOSP RP oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Założeniem programu jest wyszkolenie strażaków ochotników oraz społeczności lokalnej z zakresu pierwszej pomocy. W ramach Akademii 1R powstała m.in.fundacja Instruktora Pierwszej Pomocy, którego celem będzie prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla Rycerzy Floriana.

Szkolenie trwa dwa dni i jest podzielone na moduły. Każdy z modułów jest podzielony na lekcje oraz kończy się wykonaniem praktycznych ćwiczeń. Podczas szkoleń obowiązuje schemat: mini teoria – maxi praktyka – podsumowanie ćwiczeń. Program szkolenia opiera się na aktualnych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Serdecznie dziękuję dh Grzegorz T. Dokurno oraz Zespołu RESCUE HOUSE , dh Maciej Sip, dh Rafał Lukstaedt , dh Konrad Grzelak za zaangażowanie w stworzeniu Akademii Pierwszego Ratownika.

Również bardzo dziękuję dr Markowi Dąbrowskiemu z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wiceprezesowi ZG ZOSP RP gen. bryg. w st. spocz. dh Wiesławowi Leśniakiewiczowi, Wiceprzewodniczącemu Komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności nadbyg. w st. spocz. dh Ryszard Dąbrowa i st. bryg. dh Dariusz Marczynski za konsultacje oraz cenne wsparcie w tworzeniu Programu szkolenia.

Dziękuję Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. S. Taczaka dh Eugeniusz Grzeszczak za inicjatywę organizacji pilotażu w Wielkopolsce.

dh Marcin Fleischer
Koordynator krajowy systemu Pierwszy Ratownik