W ubiegły weekend przez Polskę przejechał 10 już konwój organizowany w ramach Strażackiego Mostu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy. Konwoje od roku są organizowane przez strażaków ochotników Niemieckiego Związku Straży Pożarnych oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym razem konwój obsługiwany był przez 58 strażaków Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) oraz Deutsche Feuerwehr Verband, którzy 28 pojazdami przetransportowali ponad 310 palet zarówno sprzętu strażackiego jak i sprzętu oraz materiałów medycznych dla szpitali na Ukrainie. Wśród samochodów przewożonych było również 6 samochodów strażackich, które zostały już w tym tygodniu przekazane strażakom na Ukrainie.

Pierwszym postojem dla konwoju była miejscowość Olszowa przy autostradzie A4 w województwie opolskim, gdzie prowadzone przez strażaków konwoje pomocy humanitarnej zostały przeprowadzone i obsłużone również po raz 10 przez strażaków z OSP Zalesie Śląskie.

Na podkarpaciu pobyt strażaków koordynowali Dominik Lorenc OSP Będziemyśl i Witold Kazienko z OSP im. Księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie.

Pomocy udzielili również strażacy z OSP Leżajsk, Chałupki Dębniańskie, Sędziszów Małopolski, Krzywa, pracownicy urzędu Gminy w Leżajsku, Koło Gospodyń Wiejskich gm. Ostrów oraz Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożóg pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Ostrowie.

Związek OSP RP od marca br. wspiera Niemiecki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w organizacji pomocy humanitarnej dla strażaków i ludności Ukrainy. Strażackie Polsko-Niemieckie konwoje w ramach Strażackiego mostu Pomocy Humanitarnej do tej pory przewiozły w 10 transportach ok.: 500 ton sprzętu na 1260 europaletach oraz przekazano 72 samochody strażackie, które trafiły do strażaków ochotnikowi strażaków zawodowych na całej Ukrainie.

Konwoje od samego początku organizowane są przez Daniela Brosse – Wiceprezes Landu Brandenburgia i Maxymilian Rudzki – Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy oraz Teresę Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP przy wsparciu Edwarda Szlichty – Dyrektora Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie.