Organizacja Pompiers Humanitaires Français (PHF) zakupiła moduł Mobilnej opieki zdrowotnej (ciężarówka jako nośnik i kontener jako mobilny punkt pomocy medycznej). Zakup wyposażenia był realizowany i koordynowany we współpracy ze Związkiem OSP RP oraz naszymi partnerami z Ukrainy.

Celem prowadzonej akcji jest integracja międzynarodowa w programie wsparcia ludności ukraińskiej i odbudowy ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej i pomocy medycznej.

Do czego służy mobilna jednostka opieki?

  • Wstępne konsultacje medyczne: udzielenie pierwszej pomocy, wykonanie zabiegów i podanie leków.
  • Zaawansowane stanowisko medyczne: kategoryzowanie i leczenie ofiar aby zapewnić im niezbędną opiekę przed ewakuacją do szpitala.

Do zapisania w kalendarzach są dwa najważniejsze wydarzenia:

W poniedziałek 16 stycznia 2023 roku: prezentacja mobilnej jednostki opieki we Francji w Saint-Étienne, w obecności samorządowców regionu Doliny Loary, zarządu Straży Pożarnej SDIS de la Loire oraz delegacji parlamentarzystów ukraińskich i Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.

Parametry mobilnej jednostki opieki…

  • Powierzchnia szpitala – 28 m2
  • Czas rozstawiania szpitala – w 5 minut
  • Stabilność i samowystarczalność modułu.

16 stycznia 2023 r. mobilna jednostka opieki zostanie przedstawiona i zaprezentowana przed przewiezieniem do Polski, gdzie ukraińscy opiekunowie odbędą szkolenie z obsługi mobilnego szpitala polowego, zanim będą mogli zabrać platformę na teren Ukrainy.

W prezentacji wezmą udział przedstawiciele ZOSP RP:

  • druh Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP
  • druh Łukasz Łach – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. małopolskiego
  • druh Maciej Gofron – Prezes OSP Zakliczyn

30 stycznia 2023 roku: przewóz modułu Mobilnej opieki zdrowotnej do granicy polsko-ukraińskiej, szkolenie zespołów medycznych na miejscu i oficjalne przekazanie go na Ukrainę.

Francuscy Strażacy Humanitarni (PHF) – tak o sobie mówią i piszą: Bez względu na to, czy jesteśmy: strażakami ochotnikami, zawodowymi strażakami, emerytami, lekarzami, pielęgniarkami, farmaceutami, personelem administracyjnym, mechanikami, innymi, wszyscy członkowie Pompiers Humanitaires Français są gotowi poświęcić czas innym na zasadzie wolontariatu.

Po kilku latach istnienia Pompiers Humanitaires Français jest jednym z uznanych i docenionych aktorów zarządzania kryzysowego.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za ten piękny projekt!

Zdjęcia: PHF