Zał. do uchwały nr 11/4/2022 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2022 r.