19 listopada br. w Guben (Niemcy) przy samej granicy w symbolicznym polsko-niemieckim mieście odbył się XXV Zjazd Związku Straży Pożarnych Landu Brandenburgia (25.Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehverbandes Brandenburg). Od wielu lat land ten współpracuje bardzo intensywnie z zarządami oddziałów wojewódzkich naszego Związku tj. woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Stad też obecność na Zjeździe dh Edwarda Fedko Prezesa ZOW ZOSP RP woj. lubuskiego i dh Elżbiety Polak Dyrektor Zarządu Wykonawczego tegoż zarządu. Województwo zachodniopomorskie reprezentował dh Piotr Dolata – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego.

Od czasu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę nasza współpraca nabrała nowego wymiaru – organizacji pomocy humanitarnej. Landowy Związek Brandenburgii wraz z Zarządem Głównym Związku OSP RP organizuje i koordynuje bowiem pomoc humanitarną „Strażackie Konwoje Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy”. Konwojami przewieźliśmy już razem ponad 850 palet sprzętu strażackiego oraz medycznego, a także prawie 70 strażackich samochodów i inne produkty niezbędne ludności cywilnej. Zjazd był okazją by podsumować i podziękować wszystkim strażakom ochotnikom Landu Brandenburgia, władzom landowym oraz samorządowym w gminach za udział w zbiórkach sprzętu, którego to podziękowania dokonała dh Teresa Tiszbierek w imieniu Związku OSP RP i na prośbę przyjaciół i partnerów z Ukrainy. Był to moment wzruszający bowiem i udzielona pomoc jest bezcenna.

Dh Tiszbierek wraz z dh Fedko wręczyli na ręce Prezesa Landowego Rolfa Funninga nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dla Związku Straży Pożarnych Landu Brandenburgia Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. Uhonorowano również medalami osoby, które były pomysłodawcami konwojów: Maksymiliana Rudzkiego –koordynatora polsko-niemieckiej współpracy – brązowym medalem i wiceprezesów Związku, którzy nie tylko organizują, ale także realizują konwoje Daniela Brose – srebrnym a Jana von Bergen – brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Przedstawiciele Związku OSP wraz z partnerami z Brandenburgii rozmawiali z Premierem Brandenburgii Ditmarem Woitke oraz Prezesem Rolfem Funningiem o strażackiej współpracy regionalnej ale przede wszystkim o dalszej pomocy oraz kontynuacji strażackiego mostu pomocy „Feuerwehr-Hilfbrucke-Ukraine”.

W dniu Zjazdu z pogrążonej w zimie i ciemności zbombardowanej Ukrainy popłynęły słowa do niemieckich i polskich strażaków ochotników:

„Za NADZIEJĘ i SIŁĘ, za WIARĘ w ZWYCIĘSTWO, którą nam dajecie, za Wasze serce, za sprzęt i samochody DZIĘKUJĘMY – granice dla nas to tylko geografia”.