W sobotę 19 listopada 2022 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowaliśmy II Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa lubelskiego. Spotkanie miało na celu integrację oraz wymianę doświadczeń MDP z terenu naszego województwa. Wzięło w nim udział około 370 młodych ludzi z MDP wraz z ich opiekunami. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 i tradycyjnie na początku odśpiewano hymn „Rycerze Floriana”. Następnie o swojej działalności, osiągnięciach i pracy z młodzieżą opowiedzieli poprzez świetnie przygotowane prezentacje przedstawiciele jednostek OSP Ludwin, Niedrzwica Duża, Krzewica i Janiszkowice.

Głos podczas sejmiku zabierali również:

– Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,
– Grzegorz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP i Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,
– Magdalena Żentała Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i jednocześnie członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie
– Bartosz Dąbrowski Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP i jednocześnie członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie
– Dorota Pardecka z redakcji czasopisma „Strażak”
– ks. Andrzej Biernat Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie i jednocześnie członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie
– st. bryg. Mirosław Bury z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie

Spotkanie obfitowało w wiele istotnych informacji, które zostaną wykorzystane i z pewnością zaprocentują przy pracy z młodzieżą. Tematy jakie były poruszone wiele wniosły uczestnikom i nakreśliły proces wspólnego działania OSP i MDP, a były to m.in.: z jakich stron korzystać, by pozyskać wiedzę jak założyć MDP, gdzie rekrutować młodzież, finansowanie MDP, odznaczenia i legitymacje dla MDP, zawody sportowo-pożarnicze MDP, obozy dla MDP, OTWP i inne konkursy, halowe turnieje sportowe, jak aktywizować młodzież w działaniach OSP i lokalnej społeczności, obowiązki opiekunów MDP, problemy lokalowe i sprzętowe, udział MDP w zebraniach OSP, udział w wolontariacie, różnych projektach środowiskowych czy unijnych, wymiana doświadczeń opiekunów, szkolenia pożarnicze, medyczne i inne.

Podczas sejmiku został przedstawiony nowy Regulamin Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP, o którym opowiedział druh Grzegorz Tymoszuk z OSP Krzewica. Zawody te mają na celu mobilizowanie do szkolenia pożarniczego, popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, ocenę stanu wyszkolenia członków MDP, zorganizowanie czasu młodzieży podczas zimowego okresu i przede wszystkim to sposób na zbiórkę i przygotowanie młodzieży do zawodów CTiF w lecie na tzw. „trawie”.

Przekazane informacje będą z pewnością inspiracją dla wielu osób i pozwolą efektywniej pracować z młodzieżą. Wspaniała atmosfera, bardzo dobre pomysły i cenna wiedza, którą się wymieniliśmy, zostanie wykorzystana na przyszłość. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i głos w owocnej dyskusji, a przede wszystkim młodym członkom MDP, którzy zabrali głos i podzielili się wrażeniami z przynależności do MDP oraz powodami które nimi kierowały, by wstąpić do drużyny.

Jesteśmy pewni, że warto jest organizować takie spotkania. Pamiętajmy- młodzież jest naszą przyszłością. Zachęcamy korzystać ze strony Zarządu Głównego, gdzie w zakładce „Poradnik” znajdziemy dwa panele: praktyczne informacje jak prowadzić OSP i MDP oraz wzory dokumentów i regulaminów MDP i OSP. Ciekawe materiały zawiera także „Poradnik Opiekuna MDP” oraz Regulaminy o MDP. Wart uwagi jest także przyjazny poradnik dla opiekunów MDP pt.: „Nie trać czasu” opracowany przez jednostkę OSP Łodygowice. Stworzony został na podstawie pracy OSP z MDP. To zbiór pomysłów na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, gdzie atrakcyjne sposoby pozwalają przemycić naukę „strażackiego fachu” podczas zabawy. Zapoznać się można także z nowatorskim projektem Związku OSP RP pod nazwą „OSP-Potencjał Młodych”, który umożliwia zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania OSP, pokazuje jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w lokalnej społeczności. Często w internecie prowadzą webinaria na bardzo różne tematy.

Wszystkim dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!

Spotkanie objęte było Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Zdjęcia w galerii dzięki uprzejmości MDP Świderki.
https://www.zosprp.lublin.pl/zosprp.php?show=galeria/89/galeria