W środę, 2 listopada 2022 roku o godz. 16:30 w siedzibie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli strony ukraińskiej z obwodu żytomierskiego z przedstawicielami ZOSP RP poświęcone wsparciu tworzenia ochotniczych straży pożarnych oraz realizowanej bieżącej działalności wspierającej służby ratownicze w tymże obwodzie.

Stronę ukraińską reprezentowali:

  • Iryna Wołodymyrina Romaniuk, podpułkownik służby ochrony ludności, kierownik wydziału pracy kampanijno-propagandowej Centrum Zapewnienia Działalności Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy w obwodzie żytomierskim,
  • Maria Sablei, ratownik medyczny oddziału ratownictwa grupy ratowniczej w obwodzie Żytomierza,
  • Aleksander Morynśkij, dyrektor fundacji charytatywnej “Impuls DSNS”,
  • Anna Kotwicka – tłumacz,
  • Maksym Szlachowyj, wolontariusz.

Ze strony ZOSP RP w spotkaniu udział wzięli:

  • Druhna Teresa Tiszbierek, Wiceprezes ZG ZOSP RP,
  • Druh gen. Marek Kowalski, członek Prezydium ZG ZOSP RP, Prezes OW ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego,
  • Druh Krzysztof Szelągowski, kierownik Biura ZG ZOSP RP.
  • Rzecznik Prasowy ZOSP RP oraz przedstawiciel redakcji miesięcznika “Strażak”.

Spotkanie w siedzibie Zarządu Głównego ZOSP RP było jednym z punktów szerokiej wizyty studyjnej przedstawicieli strony ukraińskiej w Polsce poświęconej organizowaniu ochotniczego pożarnictwa na Ukrainie. W ramach kilkudniowej wizyty przedstawiciele obwodu żytomierskiego odwiedzili ochotnicze straże pożarne w województwie wielkopolskim oraz pomorskim. Spotkali się również z druhem Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wiceprezesem ZG ZOSP RP, Prezesem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego.

Związek OSP RP wyraził gotowość do pomocy w tworzeniu ochotniczych straży pożarnych w obwodzie żytomierskim, koordynację szkoleń kwalifikacyjnych wsparcie podczas tworzenia i przeszkolenia młodzieżowych oraz dziecięcych drużyn pożarniczych oraz kontynuowanie obecnie realizowanego wsparcia sprzętowego. Obie strony zapewniły, że działania ukierunkowane na rozwój OSP w Ukrainie zostaną zintensyfikowane poprzez spotkania i telekonferencje oparte na skorzystaniu z bogatego doświadczenia strony polskiej.