Stowarzyszenie Wsparcie  Społeczne „Ja-Ty-My”, prowadząc  akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego, brzezińskiego, skierniewickiego oraz łowickiego, oraz wszystkich,
którzy pragną działać w ramach fundacji , stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i innych podejmowanych wspólnie inicjatyw lokalnych do współpracy w zakresie prowadzonych działalności.

Działamy na rzecz budowania partnerstw w regionie, organizujemy spotkania animacyjne, doradzamy w zakresie pozyskiwania źródeł  dofinansowania. Z naszych usług  korzystają osoby indywidualne dążące do utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne.

Realizujemy  projekty, w wyniku których powstają  nowe  i trwałe  miejsca pracy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej, miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej, wszystkich organizacji pozarządowych.

Wspieramy w zakresie:

  • kwestii prawnych związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych,
  • księgowości w organizacjach pozarządowych,
  • pozyskiwania środków zewnętrznych na działania statutowe organizacji,
  • podnoszenia kompetencji informatycznych pracowników i współpracowników podmiotów
    ekonomii społecznej,
  • podnoszenia umiejętności interpersonalnych,
  • planowania działań promocyjnych i marketingowych,
  • wykorzystania nowych technologii i mediów społecznościowych w działaniach Podmiotów Ekonomii Społecznej .