Klasyfikacja generalna Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych
na podstawie łącznej oceny występów konkursowych w koncercie i przemarszu:

I miejsce   – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin
II miejsce  – Orkiestra Dęta OSP Okulice
III miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Tryńcza
IV miejsce – Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce
IV miejsce – Orkiestra OSP Pilawa
V miejsce   – Orkiestra Dęta OSP Gorzów-Siedlice
VI miejsce – Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów

Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za najlepsza prezentację gry w marszu otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin.

Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się 27 sierpnia 2022 roku w Busku-Zdroju podczas dwudniowych obchodów Dni Buska Zdroju.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Przegląd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nagrody ufundowali:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
– Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
– Starosta Buski