Delegaci podczas Zjazdu podsumowali minioną kadencję i wybrali władze na kolejnych pięć lat. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP ma nowego prezesa, został nim Henryk Kiepura. Druh Zbigniew Meres przyjął tytuł prezesa honorowego.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego odbył się 11 czerwca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych. Przybyciu uczestników towarzyszył koncert orkiestry działającej przy tutejszej straży. Otwarcia dokonał prezes ustępującego Zarządu OW ZOSP RP Zbigniew Meres. Po wprowadzeniu sztandaru, któremu akompaniował trębacz utworem „Słuchajcie wszyscy”, orkiestra dęta „Strażak” Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych odegrała hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wręczono medale i odznaczenia. Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Mirosław Orłowski (pow. Żory) i Dariusz Gaschi (pow. mikołowski). Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski i wiceprezes ZOW ZOSP RP Jan Ozga. Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali przedstawiciele Republiki Czeskiej: Jan Bochniak, Stanisław Koterc, Radomir Fesar. Dekoracji dokonali prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak i wiceprezes ZOW ZOSP RP Jerzy Szkatuła.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Śląskiego złożył wiceprezes Jan Ozga. Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP podsumował jej przewodniczący Mieczysław Skręt. Sprawozdanie z działalności Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego przedłożył wiceprzewodniczący Janusz Jończyk. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium władzom wojewódzkim Związku OSP RP minionej kadencji.

Na funkcję prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zgłoszono dwie kandydatury: wieloletniego prezesa ZOW Zbigniewa Meresa i dotychczasowego wiceprezesa Henryka Kiepury, starosty powiatu kłobuckiego (członka Rady Programowej „Strażaka”). W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 39 do 24 na prezesa w nowej kadencji wybrano Henryka Kiepurę, który zaproponował przyznanie druhowi Meresowi tytułu prezesa honorowego. Nowy Zarząd przyjął tę propozycję jednogłośnie.

Zarząd OW ZOSP RP Woj. Śląskiego: prezes Henryk Kiepura, wiceprezesi –  Jan Ozga, Rafał Glajcar, Zdzisław Banaś, Andrzej Pilot, Stefan Kaptur, Michał Urbaniec, Krzysztof Smela. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Skręt, a Wojewódzkiego Sądu Honorowego Marian Indeka. Wybrano również delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Głównego i przyjęto program działania ZOW ZOSP RP Woj. Śląskiego na lata 2022‒2027.

Prezes ZOW ZOSP RP Henryk Kiepura podkreślił w swoim wystąpieniu, iż hołduje zasadzie mówiącej, że należy tak długo dyskutować, aż uda się wypracować jednomyślne stanowisko i ma nadzieję, że tak będzie również podczas prac Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w kolejnej kadencji. Wskazując hasło przewodnie obchodów 100-lecia Związku OSP RP „W jedności siła”, zadeklarował, że będzie mu ono przyświecać w nowej kadencji. – Chciałem też podziękować prezesowi Zbigniewowi Meresowi, że za te 15 lat ciężkiej pracy na rzecz ochotniczego pożarnictwa województwa śląskiego przyjął najbardziej zaszczytny tytuł honorowego prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział druh Kiepura, kierując wyrazy uznania również do wiceprezesów. – Podziękowania kieruję na ręce wiceprezesa druha Zdzisława Banasia, gospodarza tego miejsca, burmistrza Siewierza za piękną, wzorową organizację tego Zjazdu (…). Pracowaliśmy w zespole z wiceprezesami, przygotowując ten Zjazd, chcieliśmy, żeby wypadł jak najlepiej i myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania – wyraził nadzieję prezes Henryk Kiepura. Zapowiedział nowe decyzje w sprawach gospodarczych oraz ożywienie w obszarach takich jak dostosowanie działań do współczesnych wymogów społecznych i możliwości komunikacyjnych, jakie daje Internet. W odpowiedzi na wniosek, jaki padł w dyskusji, zadeklarował zwiększony udział przedstawicieli Zarządu OW w uroczystościach ochotniczych straży pożarnych oraz zbliżenie z samorządami. A także budowanie pozytywnego wizerunku Związku na Śląsku i powrót do organizowania wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Nowy prezes podziękował za obecność prezesowi Zarządu Głównego Waldemarowi Pawlakowi oraz wszystkim przybyłym gościom, a członkom nowych władz życzył owocnej pracy.