Podczas ostatniego z cyklu zjazdów oddziałów wojewódzkich ZOSP RP mazowieccy działacze na prezesa Zarządu wybrali Antoniego Jana Tarczyńskiego. Podczas dyskusji nie zabrakło ciekawych głosów.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego odbył się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Błoniu pod Warszawą. Atrakcją kuluarów Zjazdu była objazdowa wystawa OSP Bielsk przygotowana na 100-lecie działalności Związku OSP RP.

Po części organizacyjnej i wyborach komisji zjazdowych ustępujący prezes mazowieckich struktur Związku Zbigniew Gołąbek oficjalnie otworzył obrady. Wprowadzono sztandar, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kaski pod batutą Adama Czajkowskiego odegrała hymny: państwowy i Związku OSP RP. Minutą ciszy uczczono druhów zmarłych podczas mijającej kadencji.

Kolejnym punktem obrad było wręczenie medali i odznaczeń. Złoty Znak Związku OSP RP wręczono druhom: Januszowi Makarskiemu z OSP w Ostrówku Węgrowskim w powiecie węgrowskim oraz Krzysztofowi Paćko z OSP w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim. Aktu dekoracji dokonali prezes Waldemar Pawlak, wiceprezes Wiesław Leśniakiewicz i prezes mazowieckiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek.

Uchwałą Kapituły Krzyża Rycerskiego za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia to zaszczytne odznaczenie wręczono Damianowi Nicałowi z OSP w Rościszewie w powiecie sierpeckim. Drugi Krzyż Rycerski otrzymał Tomasz Smętkowski z OSP w warszawskim Ursusie.

Wręczono też Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza: druhnie Albinie Łubian oraz druhom: Zbigniewowi Kaliszykowi, Włodzimierzowi Wiśniewskiemu i Waldemarowi Sabakowi. Marszałek województwa mazowieckiego nadał Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA 5 druhom. 18 strażakom ochotnikom i burmistrzowi Błonia nadano Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego”. Ministerstwo Edukacji I Nauki przyznało „Medal Komisji Edukacji Narodowej” druhnie Joannie Szczepańskiej i druhowi Pawłowi Tuzinkowi.

Delegaci na V Zjazd mazowieckiego oddziału Związku OSP RP w głosowaniu wybrali nowy Zarząd, w składzie którego znalazło się 56 osób (47 przedstawicieli zarządów oddziałów powiatowych i 9 przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem). Podczas pierwszego posiedzenia na funkcję prezesa został wybrany druh Antoni Jan Tarczyński. Podjęto uchwałę, że Prezydium ZOW ZOSP RP Woj. Mazowieckiego będzie liczyło 19 osób. Wybrano 18, wakat zostanie uzupełniony na najbliższym posiedzeniu Zarządu. W skład Prezydium weszli: wiceprezesi – Zbigniew Gołąbek, Albina Łubian, Hilary Januszczyk, Mirosław Augustyniak, Tadeusz Nalewajk i Andrzej Wasilewski. Sekretarzem został Zbigniew Kaliszyk, skarbnikiem Jacek Gromek. Ponadto w Prezydium znaleźli się również: Waldemar Pawlak, Adam Struzik, Wiesław Leśniakiewicz, Paweł Tuzinek, Katarzyna Paprocka, Wojciech Wicherski, Bogdan Rzepczyński, Włodzimierz Wojnarowski i Józef Zalewski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Karol Podleśny. Na czele Sądu Honorowego stanął Tomasz Krzyczkowski.

Wybrano także 17 delegatów na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP oraz 6 przedstawicieli Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego do Zarządu Głównego ZOSP RP.