Przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zgłaszali uwagi do ustawy o OSP, gdy trwały nad nią prace legislacyjne, wskazywali nieprawidłowości i alarmowali o wynikających z nich zagrożeniach. Teraz, po siedmiu miesiącach obowiązywania nowego aktu prawnego, strażacy ochotnicy licznie wskazują wątpliwości i problemy wynikające z wadliwych przepisów. Publikujemy oficjalne stanowisko Związku w sprawie koniecznych zmian prawnych związanych z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, oczekując podjęcia jak najszybszych prac nowelizacyjnych i usunięcia wad negatywnie oddziałujących na działalność OSP i strażaków ochotników – str. 14‒17.

Polecamy rozmowę ze strażakiem Sylwestrem Witczakiem, który podpowiada, jak skutecznie przyciągnąć młodzież do ochotniczych straży pożarnych, mówi o zmianach zachodzących w Związku OSP RP, zaleca sieciowanie kontaktów i proponuje utworzenie giełdy inicjatyw OSP – str. 18‒20.

Wojna na terytorium naszych sąsiadów powoduje, że do naszego kraju trafiają ludzie po traumatycznych przeżyciach, którzy rozmaicie reagują na ten wielki stres. U uczestników katastrof, pożarów i wypadków, którzy otarli się o śmierć, również występują różne reakcje. Specjaliści Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przygotowali filmowy „Poradnik dla strażaków i osób pomagających ofiarom katastrof, wypadków, wojny”. Zapraszamy do I części rozmów na ten temat ze współautorką poradnika prof. Agnieszką Popiel – str. 22‒24.

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy to niewątpliwy sukces organizacyjny i edukacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie i jej partnerów. W tym roku odbyły się one już po raz czternasty – str. 38‒40.

Jeśli wasza OSP jest gotowa organizować ciekawe warsztaty i zajęcia dla dojrzałych osób w wieku 60+, to świetnie się składa, bo można pozyskać na nie całkiem interesujące dofinansowanie. Gdzie szukać tych środków i jak o nie aplikować, wyjaśniamy na str. 48‒49.

Życzymy pożytecznej lektury