Podczas obrad V Zjazdu ustępujący Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Kujawsko-Pomorskiego otrzymał absolutorium, jednak dotychczasowy prezes Zdzisław Dąbrowski nie ubiegał się o kolejną kadencję. Nowo wybranym prezesem Oddziału Wojewódzkiego został Jarosław Herbowski, dotychczasowy prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie.

Delegaci i zaproszeni goście spotkali się 4 czerwca w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świeciu. Otwarcia zjazdu dokonał wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP Janusz Gerke, który powitał zgromadzonych delegatów reprezentujących „32-tysięczną armię strażaków ochotników skupionych w 844 OSP” oraz zaproszonych gości, w tym m.in.: prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, wicewojewodę kujawsko-pomorskiego Radosława Kempińskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Jacka Kaczmarka, członków Prezydium Zarządu Głównego: prezesa ZOW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego Eugeniusza Grzeszczaka i wiceprezesa ZOW ZOSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ochlaka, prezesa ZOW ZOSP RP Woj. Pomorskiego Marka Buzę. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

Wiceprezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OW ZOSP RP Woj. Kujawsko-Pomorskiego za lata 2017-2022.  Druh sprawozdawca wspomniał też o wojnie toczącej się tuż za naszą granicą. – 24 lutego 2022 roku w obliczu wybuchu wojny w Ukrainie stanęliśmy przed nowym wyzwaniem związanym z niesieniem humanitarnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. I w tej spontanicznej, nieodzownej akcji nie zabrakło strażaków ochotników. Mimo własnych potrzeb potrafiliśmy podzielić się tym, co mamy. Wspólnie z PSP przekazaliśmy wiele sprzętu, w tym samochody ratowniczo-gaśnicze, ale również żywność i środki higieny osobistej. Zainicjowaliśmy zbiórkę środków finansowych, które przekazane zostaną na wsparcie walczącej Ukrainy i uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terenie naszego województwa – powiedział. Na koniec podziękował wszystkim, którzy służyli społeczeństwu i tym, którzy ich w tej służbie wspomagali, a w szczególności członkom ustępujących władz wojewódzkich, Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Honorowemu, samorządom wszystkich szczebli, marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, kujawsko-pomorskiemu komendantowi PSP Jackowi Kaczmarkowi oraz starostom, prezydentom, burmistrzom i wójtom.

Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Następnie wyłoniono skład nowego Zarządu. Po czym w tajnym głosowaniu na jego prezesa wybrano Jarosława Herbowskiego. Jego zastępcami zostali: Janusz Gerke, Zbigniew Sosnowski, Leszek Szmyt i Jerzy Fydrych, a sekretarzem Artur Pliszkowski. W skład Zarządu i prezydium weszli także: Zbigniew Agaciński, Sebastian Bytyn, Artur Cetnarski, Jarosław Kaczmarek, Mariusz Kozdroń, Piotr Marciniak, Dariusz Mężykowski, Marian Mikołajczyk, Marek Rusoń, Tomasz Barczak, Sławomir Chyła, Józef Gawrych, Jerzy Gębara, Tomasz Grendzicki, Waldemar Kierzkowski, Tomasz Kokoszewski, Jarosław Kuzioła, Tomasz Łapicz, Bogdan Makowski, Marian Maślanka, Tomasz Mrozowski, Robert Pawłowski, Zygmunt Sosnowski, Mariusz Sztuczka, Leszek Szulc, Paweł Urban, Andrzej Walczak, Wiesław Ziółkowski. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Wojciech Słupiński, a Sądu Honorowego Włodzimierz Jopek. Wybrano również przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP oraz delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP.

Oprawę muzyczną Zjazdu zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Świekatowo (pow. świecki) pod batutą druha Karola Radkowskiego.