W dniu 26 czerwca 2022 r. na Rynku w Olkuszu odbył się Małopolski Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych. Do konkursu przystąpiło 9 Orkiestr Dętych z 8 małopolskich powiatów. Zwycięzca Przeglądu reprezentował będzie Nasze województwo na Krajowym Konkursie w Busku Zdrój.

Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych rozpoczął się Meldunkiem o gotowości, który Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPR PP Woj. Małopolskiego Druhowi Grzegorzowi Ziarno złożył Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu Druh Patryk Krzykawski.

Kolejnym punktem przeglądu było powitanie zaproszonych gości, którego dokonał Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. Małopolskiego Dh Łukasz Łach, a wśród nich byli między innymi Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie bryg. Paweł Żaba, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Dh Grzegorz Ziarno, Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu bryg. Michał Polak, Wicestarosta Olkuski Pani Paulina Polak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik. Przegląd Orkiestr oficjalnie zakończył Wiceminister Klimatu i Środowiska Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Małopolskiego Dh Edward Siarka.

Konkurs został podzielony na dwie części, pierwszą z nich był Marsz Paradny. Przybyłe Orkiestry po kolei wchodziły na płytę Rynku przechodząc w pobliżu gości oraz stanowiska Jury gdzie dokonana została pierwsza ocena. Drugą częścią konkursu był koncert w którym każda Orkiestra wykonała po trzy utwory.

Po obejrzeniu musztry i przesłuchaniu wszystkich Orkiestr zgłoszonych do Przeglądu Jury pod przewodnictwem Mjr Dariusza Byliny postanowiło przyznać następujące miejsca:

I Miejsce – Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej (Powiat Oświęcimski)

II Miejsce – Orkiestra Dęta OSP w Okulicach (Powiat Bocheński)

III Miejsce – Orkiestra Dęta OSP w Siemiechowie (Powiat Tarnowski)

I Wyróżnienie – Orkiestra Dęta w Mszanie Dolnej (Powiat Limanowski)

II Wyróżnienie – Orkiestra Dęta w Piwnicznej Zdrój (Powiat Nowosądecki)

Jury postanowiło także, przyznać Nagrodę pozaregulaminową dla Najlepszego Dyrygenta, a został nim Pan Piotr Święchowicz z Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza.

Zwycięzca będzie reprezentował Nasze Województwo na konkursie Krajowym, który w tym roku prawdopodobnie odbędzie się w Busku Zdrój.

Wszystkie Strażackie Orkiestry Dęte biorące udział w konkursie otrzymały wspaniałe nagrody finansowe.

Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Partnerami wydarzenia byli Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Burmistrz Miasta i gminy Olkusz.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!