Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Dolnośląskiego pod przewodnictwem prezesa Ryszarda Drozda uzyskał absolutorium za kadencję 2017–2022. Ale w nowej kadencji dolnośląskim strażakom, z woli członków nowo wybranego zarządu, przewodzić będzie nowy prezes Tomasz Stanowski.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Dolnośląskiego odbył się 11 czerwca w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach (pow. karkonoski). Wzięło w nim udział 41 delegatów z całego województwa.

Podczas Zjazdu wręczono strażakom odznaki, medale honorowe i odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Po ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych prezes Ryszard Drozd przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OW ZOSP RP Woj. Dolnośląskiego w latach 2017‒2022.

Ustępujący prezes poinformował delegatów na V Zjazd, że w  dolnośląskim oddziale wojewódzkim zrzeszone są 702 ochotnicze straże pożarne, w których działa 21 078 strażaków ochotników. W trakcie kadencji OSP z terenu województwa zakupiły 171 samochodów ratowniczych. W 2022 roku zaplanowano zakup 38 wozów bojowych, w tym: 11 lekkich, 24 średnie i 3 ciężkie. Od początku kadencji likwidacji uległo 7 jednostek, niektóre połączono z innymi, inne wygaszono. W wielu przypadkach jest to efekt braku zainteresowania ochotniczym pożarnictwem wśród młodych ludzi, a także zbyt słabych możliwości ekonomicznych samorządów gminnych, mimo iż ochotnicze straże pożarne są najtańszą formą organizacyjną niosącą pomoc i zapewniającą bezpieczeństwo ludności na terenie własnych miejscowości i obszaru gminy. Druh Ryszard Drozd podkreślił, że nastąpił przyrost liczby członków posiadających odpowiednie przeszkolenie i spełniających pozostałe warunki do udziału w akcjach ratowniczych o 684 osoby oraz że na Dolnym Śląsku działają 331 młodzieżowe drużyny pożarnicze, które zrzeszają 3822 młodych druhen i druhów. Zmniejszyła się liczba członków MDP o 13 osób i jest to nieznaczny spadek. W dalszym ciągu warto uatrakcyjniać przynależność do nich, aby zapewnić ciągłość działalności ochotniczych straży pożarnych.