V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Łódzkiego odbył się w Sieradzu. Nowym szefem regionu łódzkiego został były komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz. Dotychczasowy prezes Jan Ryś postanowił po 30 latach ofiarnej służby zakończyć działalność w strukturach Związku.

Strażacy ochotnicy z województwa łódzkiego spotkali się 20 maja 2022 roku w gościnnych progach Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Obrady poprzedził koncert orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie (pow. piotrkowski). Zjazd otworzył ustępujący prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Łódzkiego Jan Ryś. Ważnym elementem Zjazdu był udział strażackiej młodzieży z MDP Rossoszyca z powiatu sieradzkiego.

Po części organizacyjnej, czyli przyjęciu porządku i regulaminu obrad, delegaci wybrali trzyosobowe komisje zjazdowe, które natychmiast przystąpiły do pracy. Spotkanie było także okazją do wyróżnienia zasłużonych druhen i druhów, wręczenia im medali i odznaczeń.

Po ceremonii wręczenia medali i odznaczeń dotychczasowy prezes Jan Ryś zdał relację z dobiegającej końca 5-letniej kadencji. Mówił o realizowanych przez ochotników ważnych zadaniach.

W województwie łódzkim działa 1440 ochotniczych straży pożarnych, w których służy 61 958 strażaków, w tym 16 542 bierze udział w działaniach ratowniczych. Do łódzkich OSP należy 6111 kobiet, które tworzą 171 kobiecych drużyn. Do strażackiej służby przygotowuje się 4886 młodych adeptów zrzeszonych w 423 MDP, 1725 dziewcząt i 3161 chłopców. Sprawozdania złożyli również przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Busiakiewicz oraz przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RPO Woj. Łódzkiego Józef Dziemdziela.

Odbyła się także dyskusja, w której mocno wybrzmieli reprezentanci młodego pokolenia strażaków.

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie i delegaci udzielili jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pożegnano też prezesa Jana Rysia, który postanowił zakończyć misję przewodzenia strażakom ochotnikom w województwie. Zebrani na sali w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odśpiewali prezesowi gromkie „Sto lat” i wręczono mu specjalnie namalowany na tę okazję portret i wiązankę kwiatów.

Realizując kolejne punkty porządku obrad, delegaci zatwierdzili skład zarządu oddziału wojewódzkiego, w którym znaleźli się także przedstawiciele organizacji współpracujących z łódzkim oddziałem Związku. Podczas przerwy nowo wybrany zarząd odbył swoje pierwsze posiedzenie, któremu przewodniczył prezes Waldemar Pawlak. Jednomyślnie na nowego prezesa wojewódzkiego wybrano nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Karcza. Wiceprezesami zostali druhowie: Wojciech Pokora, Artur Sterna, Tadeusz Cisowski, Roman Figiel i Wojciech Zdziarski, sekretarzem Andrzej Ruciński, a skarbnikiem Henryk Czubaj. Nowo wybrany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Łódzkiego wskazał przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP nowej kadencji. Delegaci dokonali też wyboru członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Łódzkiego i Sądu Honorowego oraz 14 reprezentantów na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Prezydium ZOW ZOSP RP Woj. Łódzkiego, podczas którego prezes Tadeusz Karcz zawnioskował o pozostawienie na stanowisku dyrektora wykonawczego oddziału druhnę Małgorzatę Pawlik, na co Prezydium wyraziło zgodę.

Na zakończenie głos zabrał nowo wybrany prezes. Podziękował za wybór oraz dotychczasową współpracę. Wyraził nadzieję, że w nadchodzącej kadencji zrealizowane zostaną wszystkie postulaty delegatów na V Zjazd.