Ponad 100 delegatów z Podlasia wybrało nowe władze oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. Kolejną kadencję funkcję prezesa pełnić będzie druh Andrzej Koc.

26 maja 2022 roku w uroczym dworku „Pan Tadeusz” w Kuczynie koło Ciechanowca odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego. W obszernej sali dworku zgromadziło się 106 delegatów i zaproszeni goście. Wybrano przewodniczącego Zjazdu, którym został Krzysztof Konicki.

Po oficjalnych powitaniach, przyjęciu regulaminu obrad i wybraniu członków komisji zjazdowych zgromadzeni obejrzeli prezentację zdjęć z wojewódzkich obchodów 100-lecia Związku OSP RP, które odbyły się w sierpniu ubiegłego roku w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Po wprowadzeniu sztandaru Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i odegraniu hymnów prezes Andrzej Koc, który otworzył spotkanie, poprosił obecnych na sali gości i delegatów o minutę ciszy za zmarłych w ciągu mijającej kadencji druhów. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

W trakcie Zjazdu prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Andrzej Koc przedstawił sprawozdanie z działalności w trakcie kończącej się kadencji.  Oddział w swoich strukturach skupia 683 jednostki OSP, w tym 202 włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Niektóre z nich zostały wydzielone do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, tworząc 15 Plutonów Gaśniczych WOO. Ogółem na Podlasiu działa 20 867 strażaków ochotników. Jest też 125 młodzieżowych drużyn pożarniczych z 1457 członkami, w tym 911 chłopców i 546 dziewcząt.  46 kobiecych drużyn pożarniczych zrzesza 231 członkiń, a kobiet w OSP ogółem jest 1197. Dwie KDP (Kleszczele i Klepacz) wywodzą się z drużyn samarytanek. Wzorowo przedstawia się także sprawozdawczość podlaskich straży. W 2021 roku tylko jedna nie sporządziła raportu. 201 jednostek posiada sztandary. W województwie są 749 pojazdy pożarnicze, którymi dysponują OSP, w tym 637 gaśniczych i 112 specjalnych. W latach 2017‒2021 podlascy strażacy ochotnicy uczestniczyli w 65 297 interwencjach, z czego 4093 to alarmy fałszywe.

Delegaci na V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego wybrali nowe władze. Na kolejną kadencję prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP został  Andrzej Koc. Funkcję wiceprezesów objęli: Jan Gradkowski, Marek Komorowski, Piotr Rybak i Andrzej Sobolewski, a sekretarza Marcin Pieńkowski. Wybrano przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP oraz delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP.