Do gminy Masłów zjechali druhowie z całego województwa świętokrzyskiego, by podsumować pięcioletnią kadencję zarządu oraz wybrać władze na kolejną. Mirosław Pawlak ponownie został prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Woj. Świętokrzyskiego.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Świętokrzyskiego odbył się w Centrum Edukacyjnym „Szklany dom” w Ciekotach w gminie Masłów, na terenie którego znajduje się rekonstrukcja domu rodzinnego Stefana Żeromskiego.

Przestronne, nowoczesne pomieszczenia „Szklanego Domu” gościły delegatów z 13 świętokrzyskich powiatów. Kiedy wszyscy zebrali się w sali widowiskowej i już miano otwierać Zjazd, okazało się, że w budynku wysiadł prąd. Na sali zapanował mrok, nie było nagłośnienia. Błyskawicznie pojawiła się strażacka najaśnica, która rozświetliła ciemności, ale w dalszym ciągu nie było warunków do przeprowadzenia obrad. Wzywane pogotowie energetyczne nie dawało większej nadziei na szybszą naprawę niż ok. godziny 13. Jednak po 5‒10 minutach sala rozświetliła się i działały mikrofony. Okazało się, że strażacy z OSP Ciekoty, niewiele myśląc, szybko pojechali do swojej remizy, wzięli duży agregat prądotwórczy i przywrócili budynkowi elektryczność. Wszystko działało bezawaryjnie aż do zakończenia Zjazdu.

Druh Mirosław Pawlak ocenił  mijającą kadencję. – Większość oddziałów powiatowych, gminnych i miejsko-gminnych ZOSP RP należycie wykonywała zadania statutowe, koordynując działalność OSP, reprezentując ich interesy, organizując uroczystości z okazji Dnia Strażaka, zawody sportowo-pożarnicze, eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ‒ powiedział. Nawiązał też do sytuacji finansowej.

W województwie świętokrzyskim, które ma 1,23 mln mieszkańców, działa (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.) 867 ochotniczych straży pożarnych, zrzeszających 26 780 członków. Wśród nich 674 to jednostki typu „S”. Do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego włączonych jest 236 OSP. W województwie działa 248 młodzieżowych drużyn pożarniczych, zrzeszających 2695 członków, w tym 978 dziewcząt. Jest to niestety o 39 drużyn mniej w stosunku do stanu na koniec poprzedniej kadencji. Przybyło za to kobiecych drużyn, których obecnie jest 84.

Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP ponownie został Mirosław Pawlak, wiceprezesami: Andrzej Bętkowski, Krzysztof Gajewski, Bolesław Gradziński, Jerzy Kolarz i Wiesław Woszczyna. Na sekretarza powołano Jerzego Rąbalskiego, a na skarbnika Pawła Staszałka. W skład Prezydium, oprócz prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, weszli także: Grzegorz Dziubek, Marcin Majcher, Jan Nowak, Dariusz Śliwa, Mirosław Walasek i Krzysztof Ciosek. Do Zarządu OW ZOSP RP Woj. Świętokrzyskiego weszli reprezentanci wszystkich powiatów.

Wybrano również członków Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, a także przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP oraz delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zakończeniu wydarzenia druhowie zostali zaproszeni do zwiedzenia dworku Stefana Żeromskiego.