Takie spotkanie odbywa się raz na pięć lat. Podczas XV Zjazdu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyły się wybory władz lubelskich struktur Związku.

Zjazd odbył się 23 kwietnia 2022 roku w przestronnych pomieszczeniach Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wzięło w nim udział 230 delegatów z całego województwa. Na przewodniczącego Zjazdu powołano posła na Sejm RP wielu kadencji druha Jerzego Stefaniuka. Po podjęciu uchwał organizacyjnych Zjazdu przystąpiono do obrad, które otworzył ustępujący prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubelskiego Marian Starownik.

Podczas Zjazdu wręczono strażakom odznaki, medale honorowe i odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Z okazji jubileuszu 100-lecia działalności Złotym Znakiem Związku odznaczony został Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego. Dekoracji sztandaru dokonali prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak oraz wiceprezes Zarządu Głównego i prezes ZOW ZOSP RP Marian Starownik.

Podsumowując minioną kadencję, prezes Starownik wspomniał też, że odebranie Związkowi OSP RP środków z budżetu państwa i firm ubezpieczeniowych, pandemia wywołana wirusem COVID-19 i związane z nią obostrzenia, wojna w Ukrainie i spowodowana tym lawina uchodźców – to wszystko miało wpływ na realizację zadań statutowych. Skutkiem pandemii było ograniczenie działalności oddziałów Związku w latach 2020‒2021.

W województwie lubelskim działa 20 oddziałów powiatowych Związku OSP RP, 168 gminnych, 3 oddziały miejskie, 24 miejsko-gminne, na terenie których funkcjonuje 1740 ochotniczych straży pożarnych. Służy w nich 58 980 druhen i druhów, w tym 3400 kobiet. 41 OSP wchodzi w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Na Lubelszczyźnie jest 330 młodzieżowych drużyn pożarniczych, które zrzeszają 3853 członków. W mijającej kadencji po raz pierwszy obradował Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Lubelskiego.

Jako kandydata na prezesa zgłoszono ponownie Mariana Starownika i była to jedyna kandydatura. Podczas pierwszego posiedzenia nowego Zarządu wybrano także przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP: Sławomira Bartnika, Bartosza Dąbrowskiego, Witolda Kowalika, Czesława Pikacza, Janusza Szpaka, Zbigniewa Zadurę oraz delegatów na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP. Pełne ukonstytuowanie Zarządu nastąpi na pierwszym posiedzeniu po Zjeździe Krajowym.

Komisja Rewizyjna na przewodniczącego wybrała Henryka Michałka, wiceprzewodniczącymi zostali Marek Czub i Tomasz Piecak, sekretarzem Paweł Podgórski, a Artur Kołodziej członkiem Komisji. Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego w kadencji 2022‒2027 został Stanisław Wójcicki, wiceprzewodniczącymi Andrzej Chrząstowki i Jan Kowalczyk, sekretarzem Piotr Szmidt, członkiem Jerzy Czyżewski.