Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP pod przewodnictwem prezesa Edwarda Fedko uzyskał absolutorium za kadencję 2017–2022. W wyniku głosowania przez kolejne pięciolecie druh będzie pełnił funkcję prezesa.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego odbył się 7 maja w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Wcześniejsze Zjazdy odbywały się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego tego miasta, ale obecnie jest ona przeznaczona na pomoc dla Ukrainy i jej obywateli.

Po ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych prezes Edward Fedko przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OW ZOSP RP Woj. Lubuskiego w latach 2017‒2022.  Dodał, że w najmniejszym w kraju oddziale wojewódzkim zrzeszone są 343 ochotnicze straże pożarne. Od początku kadencji likwidacji uległo 6 jednostek, niektóre połączono z innymi, inne wygaszono. Powstały też 3 nowe OSP.

Druh Fedko przyznał, że nastąpił spadek liczby członków OSP, ale podkreślił imponujący przyrost liczby osób posiadających odpowiednie przeszkolenie i spełniających pozostałe warunki do udziału w akcjach ratowniczych. W latach 2017‒2021 lubuscy strażacy ochotnicy uczestniczyli w 40 638 akcjach, angażując ponad 55 tysięcy druhen i druhów. Zaznaczył, że wszystkie osiągnięcia minionej kadencji są wynikiem rzetelnej pracy działaczy, członków OSP, pracownic biura w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Po ukonstytuowaniu się poszczególnych organów prezesem Zarządu OW został Edward Fedko, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Helena Sagasz, przewodniczącym Sądu Honorowego Bernard Radny. Uroczystość uświetniła swoją muzyką Orkiestra Dęta OSP Babimost, a śpiewem zespół Kłodawianki.