Załączamy projekt Umowy pomiędzy Gminą a OSP w sprawie zapewnienia OSP warunków do realizacji jej zadań.

Projekt przekazany został do konsultacji Związkowi Gmin Wiejskich RP.

Wyraź swoją opinię bądź zgłoś uwagi do projektu Umowy – wypełnij formularz: https://forms.gle/YLnF8kAf7V8Enuj16