W stulecie powstania ogólnopolskiego związku strażackiego ukazał się  Słownik biograficzny polskich strażaków pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego. Jak  podkreśla Waldemar Pawlak prezes ZG ZOSP RP we Wstępie do Słownika: Losy Rzeczypospolitej to pełna poświęcenia historia patriotycznej dobrowolnej służby strażackiej. Strażacy są tymi,  którzy chlubnie zapisali się nie tylko w annałach polskiego ruchu strażackiego, lecz także na kartach naszych narodowych dziejów zauważa we Wprowadzeniu przewodniczący Rady Naukowej Słownika prof. Tadeusz Olejnik. Tom pierwszy Słownika zawiera 154 biogramy wybitnych strażaków, założycieli i działaczy OSP oraz Związku, przygotowanych przez 50 autorów. Autorami są przede wszystkim strażaccy historycy, w  tym członkowie Komisji Historycznej  ZG ZOSP RP. Nad stroną merytoryczną wydawnictwa czuwała Rada Naukowa z prof. dr hab. Stanisławem Tadeuszem Olejnikiem na czele. W jej składzie znaleźli się także: dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, dr Krzysztof Adam Latocha, prof. dr hab. Piotr Matusak,  prof. dr hab. Tadeusz Pilch, dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, mgr Maria Smoleń, dr hab. prof. AHNS Władysław Tabasz,  dr Marian Zalewski oraz  dr Zdzisław Jan Zasada.

Uroczysta prezentacja Słownika odbyła się 18 maja 2022 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, podczas posiedzenia Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.  Wzięli w nim udział członkowie Rady Naukowej Słownika na czele z przewodniczącym prof. dr hab. Stanisławem Tadeuszem Olejnikiem oraz autorzy biogramów. O roli i znaczeniu działalności strażackich historyków i wydanego pierwszego tomu Słownika mówili m.in.: przewodniczący Komisji Historycznej, członek Prezydium ZG ZOSP RP Eugeniusz Grzeszczak, Kazimierz Sady dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP, dr Janusz Gmitruk dyr. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Postacie zaprezentowane w Słowniku przedstawili: prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, dr Marian Zalewski i dr Zdzisław J. Zasada.

Dzieło ukazało się pod honorowym patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

Zapraszamy do pobrania elektronicznej wersji i lektury.

Pobierz