Delegaci na V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Pomorskiego wybrali Zarząd na kolejną kadencję 2022–2027, w tym nowego prezesa. Tą zaszczytną społeczną funkcję objął Marek Buza z powiatu chojnickiego.

Wprowadzeniem sztandaru i odegraniem hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otwarto V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Pomorskiego, który odbył się 26 marca w Gniewinie (pow. wejherowski). Prezes Zarządu OW mijającej kadencji Zygmunt Tomczonek powitał gości i uczestników Zjazdu.

Zebrani zgodnie z tradycją oddali cześć zmarłym w ostatnich latach druhnom i druhom. Przewodniczącym Zjazdu wybrano prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach Edmunda Kwidzińskiego. W Prezydium zgromadzenia zasiedli: Renata Brzoska z pow. kwidzyńskiego jako sekretarz, najstarszy delegat Stanisław Gajk z pow. słupskiego oraz najmłodszy Adam Labuhn z pow. gdyńskiego.

W skład komisji mandatowej weszli: Ryszard Mówiński – pow. kwidzyński, Szczepan Kowalik – pow. człuchowski, Włodzimierz Ostrowski – pow. kościerzyński. Komisję uchwał i wniosków utworzyli: Marek Buza – pow. chojnicki, Andrzej Roda – pow. kartuski, Przemysław Stobnicki – pow. bytowski. Do Komisji Wyborczej wybrano: Jarosława Wydrowskiego – pow. kartuski, Ryszarda Czaję – pow. bytowski, Jerzego Petryczko – pow. gdański.

Prezesi Waldemar Pawlak i Zygmunt Tomczonek uhonorowali członków OSP i działaczy Związku OSP RP szczególne zasłużonych w bezinteresownej społecznej działalności na rzecz bezpieczeństwa i ochotniczego ruchu strażackiego. Złoty Znak Związku otrzymali: Alfred Skoczylas z gm. Subkowy i Andrzej Trun z gm. Stężyca. Krzyżem Rycerskim za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia odznaczeni zostali: Jan Cymerman i Krystiana Dułak z OSP Sierakowice. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza doceniono Stanisława Błahuszewskiego (gm. Gniewino) i Marka Buzę (gm. Brusy). Odznakami honorowymi za zasługi dla pożarnictwa województwa pomorskiego odznaczeni zostali: odznaką złotą – wójt Zbigniew Walczak, Krystyna Demska i Elżbieta Dołżycka-Worona (Biuro ZOW ZOSP RP), Wiesław Kornacki (ZM Reda), Andrzej Brzozowski (OSP Reda). Odznaką srebrną – Monika Szachta (Biuro ZOW ZOSP RP). Odznaką brązową – Waldemar Szczypior (Orkiestra OSP Gniewino) i Dominik Zięba (Biuro ZOW ZOSP RP).

W województwie pomorskim społeczną, bezinteresowną służbę strażacką pełni 23 403 strażaków ochotników zrzeszonych w 596 OSP oraz 5067 członków w 358 młodzieżowych drużynach pożarniczych.

Druh Zygmunt Tomczonek, który nie kandydował do władz kolejnej kadencji, życzył nowo wybranym władzom wojewódzkim tyle samo radości i satysfakcji, ile jemu przyniosła miniona kadencja. Pomorscy delegaci na Zjazd jednomyślnie udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Pomorskiego na lata 2022‒2027: prezes Marek Buza (pow. chojnicki), wiceprezesi – Andrzej Małyszka (pow. słupski), Andrzej Roda (pow. kartuski), Piotr Świeczkowski, sekretarz Grzegorz Pladzyk (pow. kartuski), skarbnik Wiesław Kornacki (pow. wejherowski), członkowie Prezydium – Tomasz Klinkosz (pow. kościerzyński), Wojciech Megier (pow. bytowski), Piotr Socha (KW PSP), Wiesław Wrzesiński (pow. starogardzki), członkowie Zarządu – Roman

Downar Zapolski (pow. lęborski), Jarosław Dutkowski (pow. pruszczański), Janusz Gawlak (OSP Sopot), Paweł Gil (pow. gdyński), Stanisław Leszczyński (pow. chojnicki), Tadeusz Lisowski (pow. człuchowski), Michał Myrda (pow. tczewski), Tyberiusz Narkowicz (pow. pucki), Piotr Perzanowski (pow. nowodworski), Jacek Speth (pow. gdański).

Wzruszającą chwilą było pożegnanie prezesa Zygmunta Tomczonka, który ucałował sztandar Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Pomorskiego. Nowo wybrany prezes Marek Buza podziękował za zaufanie i powierzoną mu zaszczytną funkcję.